Anledningen till kravet på dubbel kriminalisering i TF och YGL

FRÅGA
Vad menas med yttrandefrihetsgrundlagens och tryckfrihetsförordningens brottskatalog och vilken funktion fyller den, då motsvarande brott även finns reglerade i brottsbalken?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Brottskatalogen är ett samlingsord för de olika gärningar som kan utgöra yttrandefrihets- och tryckfrihetsbrott enligt grundlagarna. Brotten hittar du exempelvis i 7 kap. tryckfrihetsförordningen och 5 kap. yttrandefrihetsgrundlagen.

Genom att brotten även finns reglerade i brottsbalken råder ett krav på dubbel kriminalisering. Det innebär att en gärning måste vara reglerad som ett brott även i vanlig lag (brottsbalken) för att utgöra ett yttrandefrihets- eller tryckfrihetsbrott. För att förstå funktionen av det måste du veta att det är svårare att ändra en grundlag än en vanlig lag. För att ändra en grundlag krävs det nämligen ett godkännande av två riksdagar (alltså exempelvis ett godkännande nu och ett till efter nästa riksdagsval) medan det för ändring av vanlig lag (som brottsbalken) endast krävs ett godkännande av en riksdag.

Alltså innebär kravet på dubbel kriminalisering att det är svårare att skapa nya yttrandefrihets- och tryckfrihetsbrott än att avkriminalisera befintliga brott. För att skapa ett nytt brott måste grundlagen ändras vilket tar tid men för att ta bort ett brott måste endast regleringen i brottsbalken tas bort.

Anledningen till detta får antas vara att man vill ge tryckfriheten ett brett tillämpningsområde.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (96)
2019-06-19 Kan man ta bort sig från Lexbase?
2019-05-31 Rätt till kopia av utredning
2019-05-08 Kan man få ut sitt svar från nationella provet?
2019-05-01 Bör jag JO-anmäla?

Alla besvarade frågor (70277)