Anläggning på annans mark

2015-06-11 i Fastighet
FRÅGA
en vägtrumma mynnar ut på Min tomt granen ansluter ett rör på trumman som han sedemera gräver ner på min tomt ( med min tillåtelse att utnytja min mark ) nu visar det sej att han inte hade tillåtelse att koppla på vägtrumman av föreningen , Var ligger ansvaret?hans avlopp mynar ut i diket där trumman är där av på koppling av ett rör pga att avlop får inte rinna ut på min tomt
SVAR

Hej och tack för att du kontaktar LawLine med dina frågor!

I jordabalken stadgas att om byggnad eller annan anläggning (dvs. röret) har uppförts så att den skjuter in på angränsande mark, och skulle anläggningens borttagande eller förändring medföra betydande kostnad eller olägenhet för anläggningens ägare, är ägaren inte skyldig att avträda marken som han tagit i anspråk, förrän anläggningen avlägsnas eller blir obrukbar. Vidare är den angränsande markens ägare är berättigad till ersättning för det intrång som anläggningen medför för honom.

Således torde det vara som så att det är anläggningens ägare som svarar för den felaktiga påkopplingen. Eftersom ni inte äger röret, utan endast har gett tillåtelse för röret att dras på er fastighet, bör ni därför inte ha något ansvar att ta bort röret. Utan det åligger i stället rörets ägare, vilket alltså är er granne.

Därför bör ni meddela föreningen att ta kontakt med er granne för att reda ut saken direkt med honom eller henne. Skulle föreningen fortfarande hävda att det är er skyldighet att ta bort röret, bör nästa steg vara att ta upp saken inför domstol.

Hoppas detta besvarar era frågor, om ni har några ytterligare följdfrågor kan ni kontakta mig på viktor.persson@lawline.se.

Vänligen,

Viktor Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (489)
2020-07-01 Vad händer med en nyttjanderätt vid fastighetens övergång?
2020-06-30 Får en granne såga ned träd eller buskar på min tomt?
2020-06-30 Granne har sågat ned två träd - stämning
2020-06-30 Hur går jag tillväga för att ge min del av en fastighet till mitt barn?

Alla besvarade frågor (81688)