Anhållen i sin frånvaro, känd av polisen

FRÅGA
Läste om en man som blev misstänkt för ett våldsbrott och anhållen i sin frånvaro.Mannen var känd av polisen sen tidigare.Jag undrar:När är en person känd av polisen och kan anhållas i sin frånvaro? Gäller det även personer som är dömda för brott men avkännat straffet och frisläppts ? Ska inte brottet när straffet är avtjänat vara utagerat och saken glömmas,eller är personen då KÄND av polisen och kan bli misstänkt och anhållen i sin frånvaro? Kanske räcker med fortkörning för att man ska komma in i ett rättsmaskineri för alltid ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När du skriver att du läst om en man som blivit misstänkt för ett våldsbrott och anhållen i sin frånvaro och att han var tidigare känd av polisen tolkar jag det som att du med känd av polisen menar att han fanns med i belastningsregistret och/eller att han fingerat i andra brottsutredningar. Jag uppfattar det som att du undrar vad som krävs för att en person ska bli anhållen i sin frånvaro samt vilken betydelse det har om någon är tidigare känd av polisen.

Förutsättningar för att en person ska bli anhållen

En misstänkt får anhållas i väntan på att rätten ska besluta om den misstänkte ska häktas, 24 kap 6 § första stycket rättegångsbalken (RB), anhållande är således provisoriskt till häktning. Eftersom anhållandet endast är en tillfällig åtgärd, i väntan på häktning, kan tas som utgångspunkt att det, i princip, ska föreligga skäl för häktning för att en person ska bli anhållen. Förutsättningarna för häktning regleras i RB 24 kap 1–3 § där framgår bl a att personen (med undantag för den möjlighet som ges till s k utredningshäktning i 3 §) ska vara på sannolika skäl misstänkt.

Av RB 24 kap 6 § andra stycket framgår ett undantag, från kravet på skäl för häktning, nämligen att den misstänkte får anhållas om han är skäligen misstänkt (en lägre misstankegrad än på sannolika skäl misstänkt) och det är av synnerlig vikt att han tas i förvar i avvaktan på ytterligare utredning.

Anhållen i sin frånvaro

När någon blir anhållen i sin frånvaro innebär det att personen som ska anhållas inte befinner sig hos polisen när åklagaren fattar anhållningsbeslutet.

Vilken betydelse har det om någon är "känd" av polisen?

Som ovan nämnt så tolkar jag det som att du med "känd" av polisen menar att någon finns med i belastningsregistret och/eller har fingerat i tidigare brottsutredningar. En person kan inte bli anhållen bara för att denne är "känd" av polisen. Det krävs fortfarande som minst att personen är skäligen misstänkt för brottet (+ att det ska vara av synnerlig vikt för den fortsatta utredningen). Det faktum att någon är tidigare dömd för brott eller att denne funnits med i tidigare brottsutredningar är inte tillräckligt för att någon ska anses som skäligen misstänkt. Det krävs alltså något mer som pekar mot att just den personen har begått det aktuella brottet.

Hoppas det besvarade din fråga

Mvh

Emilia Skantsi Flood
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (163)
2019-11-04 Vad krävs för internationell efterlysning?
2019-10-27 Envarsgripa någon som bryter upp parfymförpackning?
2019-09-25 Blombud till häktad person
2019-09-22 Väktares rätt att utöva envarsgripande

Alla besvarade frågor (74626)