Anhållande

FRÅGA
hur länge måste man sitta anhållen vid misstanke om inbrott/ försök till inbrott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns tre former av frihetsberövanden. De tre formerna är när man blir gripen, anhållen eller häktad. En person får anhållas i väntan på att domstolens ska pröva frågan om personen ska häktas eller inte. En person kan även anhållas om det är av stor betydelse för utredningen enligt rättegångsbalken (RB) 24:6. Beslutet om huruvida en person ska anhållas eller ej, fattas av en åklagare. Huvudregeln är att personen får anhållas senast klockan 12 tredje dagen efter ett beslut om anhållande har fattats enligt RB 24:12. Därefter måste åklagaren göra en häktningsframställan till domstolen. Har en häktningsframställning gjorts, ska rätten utan dröjsmål hålla förhandlingen i häktningsfrågan enligt RB 24:13.

I annat fall ska den anhållne släppas på fri fot.

Hoppas du fick svar på din fråga! Är det något som är oklart är du välkommen att höra av dig igen. Lycka till!

Vänligen

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (235)
2021-03-05 Kan en annan person än den som tog gärningsmannen på bar gärning utföra ett envarsgripande?
2021-02-28 Hur många dagar får man vara i arresten?
2021-02-28 Hur många dagar får man vara i arresten?
2021-02-28 Varför häktas en person?

Alla besvarade frågor (89947)