Anhålla person utan förhör

FRÅGA
Hej, kan en medvetslös person anhållas även om inget förhör med personen, pga hens tillstånd varit genomförbart?MVHMattias
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag skulle vilja börja med att definiera de olika begreppen gripa, anhålla och häkta. Alla tre är tvångsmedel som gäller tillfälliga frihetsberövanden - skillnaden är vem som fattar beslutet och verkställer det. Reglerna om dessa kan du finna i 24 kap Rättegångsbalken (RB).

Det första ledet i ett frihetsberövande är att gripa den misstänkte. Beslutet att gripa någon ska fattas av en åklagare men i vissa akuta fall har även polisen rätt att omedelbart omhänderta eller gripa en person som är misstänkt för allvarligare brott. (24 kap 7-8§§ Rättegångsbalken (RB))

Anhållande är ett provisoriskt frihetsberövande i avvaktan på häktning. Beslutet fattas av åklagare, genom att antingen låta ett gripande övergå i ett anhållande eller att anhålla en person i sin frånvaro. Anhållande förutsätter att åklagaren bedömer att det finns skäl för häktning. (24 kap. 6, 11, 12 och 13 §§ RB)

För att häktas måste en person vara misstänkt för ett brott som ger minst ett års fängelse. Om brottet ger minst två års fängelse ska ett beslut om häktning alltid tas med vissa undantag. En häktning ska motiveras av att den misstänkte riskerar att hålla sig undan lagföring, återfalla i brott eller försvåra för utredningen. Beslut om häktning fattas av en domstol och den misstänkte får sitta häktad i 14 dagar innan åtal väcks av åklagaren. Den tiden kan dock förlängas om det finns skäl för det. En häktad person blir inlåst i häktet. (24 kap. 1-5 och 18 §§ RB)

Sammanfattning
Att inget förhör har hållits med den misstänkte tycks inte ha någon betydelse utan det ska vara ett brott där det är föreskrivet minst 1 års fängelse och den misstänkte ska vara skäligen misstänkt, dvs den större misstankegraden. Även då det inte finns fulla skäl för häktning får en skäligen misstänkt person anhållas om det är av synnerlig vikt för utredningen av brottet, t.ex att det föreligger en risk för att personen flyr, försvårar utredningen genom att undanröja bevis eller liknande.

Hoppas mitt svar hjälpte dig! Återkom om det något mer du undrar över!

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?