Ångra ingånget hyresavtal av bostadsrätt

Jag har hunnit göra en muntlig överenskommelse om att hyra en lägenhet andrahand (bostadsrätt) för en bestämd tid. Idag, 6 dagar innan vi har bestämmt att skriva ett hyreskontrakt och 13 dagar innan bestämda flyttdatumet får jag veta att jag kommer att få en förstahandskontrakt via Bostadsförmedlingen. Kan jag backa från min muntliga kontrakt? Och med vilka vilkor?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hyresavtal finns i jordabalkens 12:e kapitel, du hittar lagen här.

Hyresavtal är bindande, oavsett om de är skriftliga eller muntliga, och ska alltså hållas. Det betyder att ni tyvärr inte har ångerrätt på ert hyreskontrakt, och att kontraktet måste sägas upp från er sida för att upphöra att gälla (12 kap 3 § jordabalken).

Om er hyresvärd själv äger sin lägenhet

Är det fråga om en bostadsrätt, så gäller lag om uthyrning av egen bostad ("privatuthyrningslagen"). I lagen stadgas att den inneboende har en månads uppsägningstid (3 § 2 st lag om uthyrning av egen bostad).

Om er hyresvärd inte äger sin lägenhet

I de fall hyresvärden innehar lägenheten med hyresrätt är uppsägningstiden tre månader när en hyresgäst blir uppsagd av en hyresvärd (12 kap. 4 § jordabalken). Som hyresgäst kan man ha kortare uppsägningstid om det är avtalat. Detta gäller dock endast från hyresgästens sida. Det är alltså bara hyresgästen som får säga upp avtalet med exempelvis en månads uppsägning. Detta är en följd av önskan att skydda hyresgästen. Ni kan dock aldrig tvingas att ha en längre uppsägningstid än tre månader.

Avtala om annan uppsägningstid

Eftersom reglerna i jordabalken är dispositiva till hyresgästens förmån (hyresgästen och hyresvärden kan alltid avtala om bättre förhållanden för hyresgästen än vad lagen föreskriver), finns det alltså inget som hindrar er hyresvärd att låta er säga upp avtalet direkt utan uppsägningstid. Det finns däremot inte något lagstöd för att ni skulle ha ångerrätt.

Råd

Eftersom er hyresvärd äger lägenheten med bostadsrätt, kommer ni ha en månads uppsägningstid. Ni kan dock samtala med den som ska hyra ut lägenheten och försöka komma överens om en kortare uppsägningstid, eftersom denne förmodligen kommer kunna hyra ut lägenheten till annan. Är det dock en månad som ska gälla, löper uppsägningstiden till 30/11-2017, eftersom den börjar räknas vid månadsskiftet den månaden ni säger upp hyreskontraktet.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning