Ångra godkännande av testamente

Min pappa och hans sambo har skrivit ett testamente, vid boupptäckningen hos en jurist så skrev jag på fast jag kände mig lite pressad, nu ångrar jag att jag skrev under. Jag har ringt juristen och hon sa att hon inte kan göra något, det går inte att ångra. Är det verkligen så?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga!

Av 6 kap. ärvdabalken framgår det att ett testamente som inkräktar på en bröstarvinges laglott kan jämkas om bröstarvingen påkallar det. Detta ska göras inom sex månader från det att bröstarvingen delgavs testamentet. Påkallas inte jämkning inom denna tid blir testamentet gällande. Om bröstarvingen däremot godkänner testamentet avsäger sig bröstarvingen sin rätt till arv och testamentet blir gällande direkt. Bröstarvingen kan alltså inte längre påkalla jämkning efter att ha gett sitt godkännande.

Med vänliga hälsningar,

Henrik PerssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”