FrågaAVTALSRÄTTGåva07/11/2019

Ångra gåva

Hej,

Min pappa har gett min mamma huset de bor i genom en gåva mellan makar. Gåvan är registrerad hos Skatteverket. Nu har han ångrat sig, och undrar hur han ska göra. Är fastigheten fortfarande hans så länge de inte för över lagfarten på min mamma, eller måste de göra något mer för att fastigheten fortfarande ska vara hans? Alla försäkringar som är knutna till huset står på honom, och därför tycker de att det är bäst att han fortsätter stå som ägare.

Hälsningar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som utgångspunkt kan en gåva inte ångras när formkraven för giltig gåva uppfylls enligt 1 § GåvoL, så länge det inte finns ett sådant förbehåll i gåvobrevet som tillåter din pappa att ångra gåvan. Vidare framgår också att makarna registrerat gåvan hos Skatteverket.

När en gåva sker av fast egendom, som det är fråga om här, ska även formkraven i 4 kap 1 § JB uppfyllas, se 4:29. Detta består i att en skriftlig köpehandling ska upprättas och skrivas under av båda parter, en förklaring av överlåtelsen. Finns inte detta utan enbart ett gåvobrev, så kan din pappa klandra gåvan pga. formfel, se GåvoL 5 §, vilket innebär att gåvan inte är giltig.

En gåva kan också ogiltigförklaras till följd av ogiltighetsgrunder likt andra avtal genom exempel svek, hot, tvång, se AvtL 3 kap. Detta utläser jag inte vara situationen här.

Lagfart ska ansökas om inom 3 månader från att gåvan givits. 20:2 JB för att inte åläggas vite av inskrivningsmyndigheten. Lagfarten kan vara av betydelse i frågor om bäst rätt till fastigheten, så som vid pantsättning eller en konkurs. Konsekvensen av att inte söka lagfart ter sig främst vid sk. sakrättskonfliker. Ett exempel på en sådan konflikt är om två olika personer förvärvar samma fastighet och riktar anspråk på denna, vinner den förvärvare som först sökt lagfart. Lagfarten inverkar dock inte på giltigheten av ett köp eller gåva och kan därför inte utgöra ett skäl för att ogiltigförklara gåvan.

Sammanfattningsvis går inte gåvan att ångra, om den inte strider mot förutsättningarna ovan för att en gåva ska vara giltig. Eftersom jag inte tolkar din fråga som att en tvist föreligger mellan dina föräldrar kanske en möjlig utväg är för din mamma att ge den tillbaka i gåva till din pappa. Om du har fler frågor om hur ni kan gå till väga i denna situation kan du boka tid med en jurist HÄR.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Felicia OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning