Ångra försäkringsavtal över telefon

FRÅGA
Hej.Jag har just tecknat en försäkring via telefon. Jag vet att jag enligt distansavtalslagen har rätt att ångra mitt köp inom 14 dagar. Min fråga är: om jag har utnyttjat försäkringen men samtidigt ångrar mig och inte vill ha kvar försäkringen: har jag fortfarande möjlighet att ångra tecknandet av den inom de 14 dagarna? Blir jag i så fall återbetalningsskyldig?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det rör sig om köp av försäkring via telefon gäller mycket riktigt distansavtalslagen. Mer specifikt gäller tredje kapitlet i lagen, som berör köp av finansiella tjänster. Jag förutsätter i mitt svar att alla formkrav för avtalet är uppfyllda.

Om du börjat använda dig av försäkringen och sedan häver, har försäkringsbolaget rätt till ersättning för den tjänst som tillhandahållits dig innan du ångrade köpet. Ersättningen ska då stå i proportion till omfattningen av tillhandahållandet av tjänsten i förhållande till det fullständiga avtalet. När det gäller finansiella tjänster som ska pågå ett tag (exempelvis försäkringar) tittar man på hela tiden avtalet skulle gällt. Om försäkringen ger utslag, ska även ersättningen återbetalas.

Eftersom en försäkring inte förlorar så mycket i värde bara för att den hävs efter några dagar tittar man på ersättning för exempelvis ansöknings-, uppläggnings- och värderingsavgifter. Detta brukar dock framgå av försäkringsavtalet.

Ångerfristen börjar löpa från dagen ert avtal ingicks eller tidigast från dagen du fick del av informationen och avtalsvillkoren. Du kan alltså ångra även om du börjar "använda" försäkringen, vilket är speciellt för just distansavtalslagen vid finansiella instrument.

Tilläggsvis ska jag också säga att om det rör sig om en livförsäkring eller pensionsförsäkring är ångerfristen 30 dagar.

Anonym Anonym
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?