Ångra en äktenskapsskillnad efter en makes död

FRÅGA
Min mor och hennes make ansökte gemensamt om skilsmässa som ännu inte gått igenom då min mor nyligen gick bort. Efter dödsfallet (den 19 april) inkom maken med en skrivelse till tingsrätten att han ångrar sin ansökan om skilsmässa. Vad gäller i detta fall? Kan han i efterhand ångra ansökan, dvs först efter att hon gått bort?
SVAR

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

Ett äktenskap kan upplösas på två sätt, antingen genom den ena makens död eller genom en äktenskapsskillnad, se 1 kap. 5 § Äktenskapsbalken (ÄktB)(se här). Därför ter det sig märkligt att din moders make ångrar sin ansökan eftersom din moder har avlidit. Det enda anledning jag kan komma på varför han gör detta är för att inte bli utesluten från arvsrätten. Om de fortfarande var gifta när din moder gick bort skulle han kunna ärva hennes tillgångar enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB)(se här). Men detta kompliceras då det pågick en äktenskapsskillnad vilket jag redogör för nedan.

Vad gäller för en makes arvsrätt när det pågick mål om äktenskapsskillnad?

Enligt 3 kap. 10 § ÄB (se här) stadgas det att arvsrätten inte gäller om mål om äktenskapsskillnad pågick vid arvlåtarens död. Begreppet ”äktenskapsskillnad” menas med tiden från det att talan väckts till dess att domen på äktenskapsskillnad vinner laga kraft, se 9 kap. 12 § ÄktB (se här). Jag utgår från dina uppgifter i frågan att de har väckt talan vid tingsrätten gemensamt och när din moder gick bort pågick det då ett mål om äktenskapsskillnad enligt nämnda paragraf. Då medför detta att arvsrätten är utesluten för hennes gemensamma make.

Vad gäller då med att han ångrar sig?

Enligt egen tolkning av 3 kap. 10 § ÄB (se ovan) menas att arvsrätten är utesluten oavsett om han ångrar sig eftersom paragrafen säger om det pågick mål om äktenskapsskillnad vid arvlåtarens död. Eftersom han ångrade sig efter dödsfallet kommer detta inte ha någon verkan och han blir således inte berättigad till arv efter din moder.

Om han inte syftar på arvet genom att ångra sig kommer äktenskapet oavsett bli upplöst eftersom din moder har gått bort.

Med vänliga hälsningar

Anton Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1161)
2020-10-31 Påverkar stora skulder den andra maken?
2020-10-31 Får en präst vägra att förrätta en vigsel
2020-10-30 Vad händer om en person med demenssjukdom ingått äktenskap?
2020-10-30 Räcker äktenskapsförord för att min bostadsrätt inte ska ingå i en bodelning?

Alla besvarade frågor (85738)