Ångra elavtal på grund av att avtalet inte stämde överens med vad företaget sa

Hej. Ett elbolag ringde till mig för 2-3 veckor och erbjöd mig billigare el. Han lovade mig ca 1000 kr billigare per månad men sen efter fakturan kom så stämde inget med de han sa och de vi kom överens om. Han sa också att det inte kommer va någon bindningstid. Vi betalar i dagsläget runt 5000 och fakturan kom på över 13000. Jag bad honom ta upp inspelningen så han kan lyssna på allt han sagt och ljugit om men han svarade med att dom endast spelar in när man säger JA till avtalet ? Vad kan vi göra nu? Vi vill inte ha något med dom och göra

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag ser här två olika juridiska grunder som kan hjälpa din situation. Den ena är att åberopa ångerrätt och den andra är att försöka göra avtalet ogiltigt. Den första är betydligt enklare, så om den är möjlig råder jag dig att snarast möjligt åberopa ångerrätten.

Ångerrätt

Eftersom du blev uppringd av företaget så förutsätter jag att det är fråga om ett konsumentavtal som täckas av lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

En konsument som ingått ett avtal enligt denna lag har rätt ångra avtalet inom 14 dagar enligt 2 kap 10 och 12 §§.

Dessa 14 dagar börjar inte löpa förrän du fått den lagstadgade informationen som näringsidkaren måste delge dig. Du måste alltså få information om:

1.Huruvida och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt,

2.hur lång tidsfristen är och övriga villkor för ångerrätten,

3.hur ångerrätten utövas samt att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten och hur konsumenten kan ta del av det. Detta enligt 2 kap 2 § första stycket 9 punkten och 2 kap 12 § fjärde stycket.

-Denna information måste ges på ett klart och tydligt sätt enligt 2 kap 3 § och 2 kap 12 fjärde stycket.

Om något av detta inte är uppfyllt från företagets sida har din ångerrätt ännu inte börjat löpa. Om informationen har delgetts dig så började ångerrätten löpa den dagen och du har då 14 dagar på dig att kontakta företaget och åberopa din ångerrätt enligt 2 kap 10 § första stycket. Det finns inget särskilt krav hur du ska meddela det. Du kan alltså göra det genom telefon, mejl eller på annat sätt.

Viktigt att uppmärksamma här är att eftersom leverans av el redan har skett så måste du ändå betala en proportionell andel av det avtalade priset, i den mån det är skäligt, vilket följer av 2 kap 15 § fjärde punkten. Det går därför inte att ångra köpet utan att betala någonting för den el du utnyttjat. Däremot är en annan fråga vad du ska betala. Min uppfattning är att du ska betala det ni avtalade om, dvs det avtal där du skulle spara 1000 kronor.

Att göra avtalet ogiltigt

Inget avtal har uppstått 1 § avtalslagen

Jag anmärker på att det avtal med de villkor du trodde att du ingick inte alls liknar det avtal och villkor som företaget påstår att du har ingått.

Ett giltigt avtal uppkommer genom att ett anbud och en accept stämmer överens med varandra. Du har lämnat en accept som innebar ditt godkännande till ett elavtal som skulle leda till att du sparade 1 000 kronor/månad och avtalet skulle löpa utan bindningstid. Du har alltså inte lämnat någon accept till det avtal som företaget nu påstår är gällande. Min uppfattning här är att inget giltigt avtal vad gäller det dyrare avtalet har ingåtts mellan dig och företaget. Det saknas alltså ett anbud och en accept som stämmer överens enligt 1 § avtalslagen.

Mitt råd är att ringa till företaget igen och förklara detta. Det blir förvisso svårt för er båda att kunna styrka det ni säger eftersom det inte är inspelat eller skriftligt. Dessutom har du bevisbörda för de avtal du påstår att du har ingått och företaget har bevisbörda för det avtal som de påstår att de har ingått. Tyvärr kan det därför bli svårt att göra avtalet ogiltigt men det är åtminstone värt ett försök.

Avtalet grundar sig på svek 30 § avtalslagen

Avtalet skulle i teorin kunna göras ogiltig med hänsyn till att du blivit svikligen förledd av företaget. Detta eftersom företaget avsiktligen (tycks det) lämnat oriktiga uppgifter till dig som resulterat till ett helt annat avtal än du trodde.

Det svåra med att vinna framgång med detta är att det dels är svårt för dig att bevisa vad de har sagt och att du dessutom måste visa att de avsiktligen lurat dig. Skulle det exempelvis vara så att du missförstått företaget så är det alltså inget avsiktligt handlande av dem.

Oskäligt avtal 36 § avtalslagen

Avtalsvillkor kan ändras eller helt avvisas om det är så att de är oskäliga på grund av omständigheter vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden eller andra omständigheter enligt 36 § avtalslagen. Hela avtalssituationen här tycks vara oskälig varför denna bestämmelse sannolikt kan vara tillämplig. Detta särskilt om priset du betalar är oskäligt högt eller andra liknande omständigheter. Det bör uppmärksammas att det är svårt att vinna framgång med denna bestämmelse eftersom den oftast tillämpas väldigt restriktivt av domstolar.

Sannolikt finns det fler bestämmelser i avtalslagen och även vissa rättsprinciper som kan vara relevanta i detta sammanhang. Men min utgångspunkt här är att ni inte har ett giltigt avtal över huvud taget vad avser det avtal som de nu fakturerar dig för.

Slutsats

Oavsett om avtalet i teorin kan göras ogiltigt så är det bästa att försöka utnyttja din ångerrätt. Om inte det går bör du försöka göra avtalet ogiltigt. Går inget av detta så bör du be om att säga upp avtalet. Detta förutsätter att företaget fortfarande står för att det inte skulle vara någon bindningstid.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Med vänliga hälsningar,
Jesper HorndahlRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Distansavtal (Internet, telefon m.m.)? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning