Ångra avsägelse av arv

Hej, Min far har avsagt sig sin av arvet från min farfar, så att hans yngre bror nu äger hela gården. Det gäller en fastighet med ett hus och skog. Detta framkom till oss barn efter överlåtelsen redan gått igenom, vilket då innebär att han skänkt bort ett värde på flera hundra tusen kronor, pengar som väl hade kommit till användning för renoveringar av hans eget hus och andra kostnader som pensionen inte räcker till för. När vi påpekar att det fanns ett stort värde i det han skänkt bort ångrar han sig. Är det något man kan göra, finns någon ångerperiod eller liknande?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tyvärr är det inte möjligt att återkalla eller ångra en giltig arvsavsägelse. Nedan anger jag kort några sätt att ogiltigförklara en arvsavsägelse om det finns grund för det.

Ett sätt att få ett sådant avtal (arvsavsägelsen) ogiltigförklarad är att se om det förelåg en situation vid avtalets ingående, som då kan resultera i ett ogiltigförklarande. Man vänder sig då till avtalslagen (AvtL) vilken innehåller några paragrafer som rör ogiltigförklarande av avtal och/eller avtalsvillkor.

Om avtalet ingicks under råntvång, 28 § AvtL, alltså under våld eller hot som inneburit trängande fara kan avtalet bli ogiltigt. I 29 § medges även situationer där hot om våld eller våld inte använts: exempelvis vid utpressningssituationer. Den som blir tvingad måste tro på riktigt att det rör sig om en tvångssituation. Det framgår inte av din fråga om någon av dessa situationer förelegat.

Sedan finns 33 och 36 §§ AvtL som kan ogiltigförklara avtal/rättshandlingar om det skulle vara oskäligt att de fick verkan, dessa tillämpas dock restriktivt i praktiken. 33 § är tillämplig exempelvis om någon lurat en person kring en egendoms faktiska ekonomiska värde och fått denne att skriva på. Det framgår inte av din information om detta kan vara fallet i er situation, det får ni avgöra och ev. återkomma med mer information. 36 § används främst för att jämka oskäliga avtalsvillkor, främst i situationer så det finns ett missförhållande mellan parterna. Men ett helt avtal kan förkastas. En rad faktorer spelar in och det beror på situationen. Några typfall är: * när en part förbehållit sig beslutanderätten i en viss fråga. * missförhållande mellan parternas förmåner * En avtalspart blir diskriminerad. Man kan egentligen argumentera utifrån vad som helst för att ett avtal ska anses oskäligt.

Sammantaget (baserat på din information) verkar det inte som det förekommit någon situation som föranleder ett ogiltigförklarande, utan de verkade vara överens vid tillfället och din pappa gjorde arvsavsägelsen medvetet. Om det finns andra omständigheter som bevisar motsatsen kan jag råda dig att ta hjälp av en juristbyrå, förslagsvis betaltjänsten här på Lawline, och ta ärendet vidare om din fars bror inte går med på att han får ångra sig.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Annars får du gärna återkomma.

Med vänlig hälsning

Lisa OlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”