FrågaAVTALSRÄTTAnbud och accept09/03/2016

Ångerrätt vid vunnet bud på nätauktion

Hej! Undrar vad som gäller för mig som privatperson när jag handlar på internetauktioner. Har jag rätt att ångra mitt bud om jag har slutbudet så att säga och vunnit auktionen? Om ja, isåfall inom vilken tid måste jag ångra mitt köp? Och kan man ångra sig hur många gånger som helst? Tacksam för svar. MVH Kristina

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna svara på din fråga måste jag först reda ut hur avtal sluts på en nätauktion för att sedan utreda huruvida du har en eventuell ångerrätt eller inte.

Det vanliga vid nätauktioner är att villkoren bestäms i förväg och att köpare och säljare accepterar dessa villkor då de blir medlemmar på auktionssidan. Men eftersom jag inte vet huruvida det finns några särskilda villkor i ditt fall så kommer jag svara med utgångspunkt i att det inte finns några villkor som reglerar detta. Enligt doktrinen blir du bunden av ditt bud när du avger det, budet ses som ett rättsligt bindande anbud i avtalsrättens mening, se 1 § första stycket avtalslagen (AvtL). Om detta bud sedan accepteras av säljaren genom att tiden för auktionen löper ut så föreligger det ett bindande avtal mellan dig och säljaren. Genom detta har således ett avtal ingåtts och om det inte föreligger några ogiltighetsgrunder (t.ex. att du blivit hotad att avge ett bud) så har ett bindande avtal kommit till stånd mellan dig och säljaren.

Om du har ångerrätt eller inte beror på om den du köper av är en näringsidkare eller privatperson. Om säljaren är en näringsidkare så har du som konsument rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att meddela säljaren om detta inom 14 dagar, se 2 kap. 10 § Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Det finns inga begränsningar på hur många gånger du kan ångra dig.

Men om säljaren däremot är en privatperson så är köplagen tillämplig, se 1 och 4 §§, och i köplagen stadgas ingen ångerrätt åt köparen.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba HållstenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?