Ångerrätt vid köp på internet

FRÅGA
"Hej!Tyvärr, det är rätt cylinder som vi levererat enl din beställning och märkta produkter går inte att returnera.Så du får gå in på hemsidan och beställa en ny. Det är samma pris."Stämmer verkligen detta? Det måste väl alltid gå att returnera en vara om den inte stämmer?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som rör avtal mellan en konsument och en näringsidkare som träffas över internet regleras i distans- och hemförsäljningslagen. Lagen är tvingande till konsumentens fördel, det vill säga alla avtalsvillkor som i jämförelse med lagens bestämmelser är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne (1 kap. 4 §).

Som konsument har du rätt till 14 dagars ångerrätt då du köper varor över internet och du har under den tiden rätt att frånträda avtalet genom att meddela säljaren (2 kap. 10 §). Ångerfristen, alltså den tid du som konsument har på dig att ångra köpet börjar normalt att löpa den dag då konsumenten får varan i sin besittning. Fristen börjar dock tidigast att löpa den dag konsumenten får information om ångerrätten. I de fall konsumenten inte får någon information om ångerrätten har konsumenten upp till ett år på sig att ångra köpet (2 kap. 12 §).

Förutsatt att mindre än 14 dagar har förflutit eller att du inte har fått någon information om ångerrätten har du alltså rätt att frånträda avtalet och returnera varan.

För att utnyttja sin ångerrätt ska en konsument utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar på egen bekostnad skicka tillbaka varan till säljaren. I de fall säljaren inte har gett konsumenten information om dennes skyldighet att på egen bekostnad returnera varan är det istället säljaren själv som ansvarar för kostnaden (2 kap. 13 §). När du utövar din ångerrätt ska säljaren betala tillbaka vad du har betalat för varan (2 kap. 14 §).

Det stämmer alltså så som du säger, förutsatt att du utnyttjar din ångerrätt i tid har du alltid rätt att returnera en vara. Den rättigheten gäller inte bara när en vara inte stämmer utan en konsument har alltid 14 dagars ångerrätt vid köp av en näringsidkare över internet.

Allt som är grönmarkerat är länkar som skickar dig vidare till relevant lagtext.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Johan Waldebrink
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Distansavtal (Internet, telefon m.m.) (155)
2020-11-17 Kan ideell förening ångra ingånget avtal om telefoni?
2020-10-21 Konsumentens ångerrätt vid distansavtal
2020-09-28 Vem ansvarar för varan vid en retur?
2020-09-15 Har jag som enskild firma någon ångerrätt vid distansavtal?

Alla besvarade frågor (86590)