Ångerrätt vid köp av lotter

Hur lång ångerrätt har man vid telefonförsäljning av lotter?

Vad gör man när den utlovade bekräftelsen uteblir och man inte kan komma i kontakt med företaget?

Kan man ändå tvingas betala för lotterna i 6 månader?

Har sms att om att jag ångrar mig till det telefonnummer som säljaren ringde från. Gäller det som eventuellt bevis?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag utgår från att du som köpt lotterna är 18 år eller äldre och att avtalet i övrigt är giltigt.

Har man ångerrätt vid köp av lotter?

Köp via telefonförsäljning regleras i Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (Distansköpslagen). I 2 kapitlet 12 § regleras tidsfristen för ångerrätten. Enligt 2 kapitlet 1 § 2 stycket 6 punkten gäller dock inte ångerfristen vid köp av lotter.

Detta innebär alltså att det inte finns någon lagstadgad ångerrätt.

Annan ångerrätt?

Du kan alltid se om företaget själva erbjuder en ångerrätt i deras avtalsvillkor.

Hur ska man göra för att utnyttja ångerrätten?

Enligt 2 kapitlet 10 § distansköpslagen utnyttjas ångerrätten genom att sända ett tydligt meddelande inom 14 dagar.

I detta fall rör det sig dock inte om en lagstadgad ångerrätt. Om företaget därmeot erbjuder ångerrätt enligt sitt avtal, kan det därför vara bra att se om något särskilt nämns om detta.

Vad gäller utebliven bekräftelse?

Eftersom lotter är undantagna i distansköpslagen finns det inget krav på den bekräftelse som stadgas i 2 kapitlet 4 §.

Vad gäller kring att kunna kontakta företaget?

Enligt Spellag (2018:1138) 14 kapitlet 13 § krävs det att de har någon sorts kundtjänst för att ta emot klagomål och frågor om lotteriet.

Kan jag se om det är ett 'oseriöst företag'?

Om du misstänker att det är ett oseriöst företag eller att de generellt inte följer reglerna kan du faktiskt söka bland anmälningar som kommit in till konsumentverket. En anmälning behöver dock inte betyda något lagbrott.

Jag hoppas på att du fått svar på dina funderingar, även om det kanske inte var svaret du hoppats på.

Med vänliga hälsningar,

Lin ToftRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Distansavtal (Internet, telefon m.m.)? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning