Ångerrätt vid köp av kepsar via internet

FRÅGA
Hej! Köpte nyligen två kepsar via internet. Fick hem kepsarna och provade dom. Jag tyckte att de kändes lite udda och tog bort plastetiketten som var fäst i toppen av kepsen och provade igen. Tog även bort klistermärket som satt på för att testa dom på nytt för att se hur dom såg ut på, samt om de var bekvämare. Tyvärr var dom inte det och de passar helt enkelt inte, så jag kontaktade affären och frågade om jag kunde reklamera dem eller retunera produkterna. Deras kundservice berättade då för mig att jag inte får göra detta då klistermärken och etiketter måste vara på för att returerna produkten. Finns det något jag kan göra här?
SVAR

Hej!

Denna situation regleras av lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen). Som konsument har du en lagstadgad ångerrätt på 14 dagar från det att du fick varan i din besittning (se 2 kap 10 § och jfr 2 kap 12 §), ångerrätten gäller dock inte på avtal under 400 kr (se 2 kap 1 § 8p).

Dock finns undantag från ångerrätten, det vill säga fall då ångerrätten inskränks. Det som skulle kunna aktualiseras i ditt fall är 2 kap 11 § 5p som säger att ångerrätten inte gäller för avtal som avser en vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten. Frågan är emellertid om de kan anse att en keps är av sådan karaktär att den inte torde kunna återlämnas, ett exempel som otvivelaktigt faller under punkten är underkläder, frågan är emellertid om keps också skulle kunna omfattas. Min bedömning är att keps inte torde falla under paragrafen, varför den borde kunna återlämnas, vilket du skulle kunna hävda.

Fortsättningsvis, tidigare gällde att konsumenten gick miste om sin ångerrätt om varan inte lämnades tillbaka i väsentligen oförändrat skick, såvida inte ändringarna berott på åtgärder som varit nödvändiga för att undersöka varan. Men detta gäller alltså inte längre, ångerrätten kvarstår således, även om konsumenten använt varan.

Vidare, om du som konsument dock undersöker varan i större omfattning än vad som varit nödvändigt för att undersöka varan, vilket skulle kunna vara fallet i ditt fall, kan du under vissa förutsättningar få ett avdrag på återbetalningen av priset för varan, motsvarande värdeminskningen till följd av hanteringen (se 2 kap 15 § 2 st).

Slutligen kan nämnas att du, om du och säljaren inte kommer överens kan anmäla till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare.

Distansavtalslagen hittar du här.

Vänligen,

Jens Ödman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Distansavtal (Internet, telefon m.m.) (154)
2020-10-21 Konsumentens ångerrätt vid distansavtal
2020-09-28 Vem ansvarar för varan vid en retur?
2020-09-15 Har jag som enskild firma någon ångerrätt vid distansavtal?
2020-08-30 Ångerrätt i samband med reklamation?

Alla besvarade frågor (85217)