Ångerrätt vid köp av försäkring

FRÅGA
HejJag ringde Moderna Försäkringar för en hundförsäkring den 26/2 -16. De spelade in ett avtal om försäkring på c:a 2300 kronor och skickade mig en faktura. På fakturan står att försäkringsperioden gäller fr om den 26/2 -16 och ett år framåt. Den 10/3 emailade jag Moderna försäkringar och berättade att min hund har blivit såld, jag förklarade att jag önskade utnyttja min ångerrätt. Fick till svar att min ångerrätt är "förbrukad" och har upphört att gälla, och att jag uppmanas betala beloppet. När jag hänvisade till konsumentköpslagen och distansavtalslagen svarade dem att de kommer att skicka mig en restfaktura varmed jag svarade att jag har utnyttjat min ångerrätt för hela tjänsten inom föreskriven tid. Min fråga är, är jag skyldig att betala deras s k restfaktura?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Min konkreta slutsats och rekommendation finner du längst ner i svaret.

Först och främst skulle jag be dig hänvisa Moderna försäkringar till deras egna returpolicy:

"När du tecknar försäkring genom ett distansavtal har du rätt att ångra köpet inom fjorton dagar från det att avtalet ingås. Om du vill utöva din ångerrätt måste du meddela detta till Moderna Försäkringar. Om du väljer att utöva din ångerrätt har bolaget rätt att kräva premie motsvarande för den tid som försäkringen varit gällande, dock lägst med gällande minimipremie." - Klicka här för att komma till deras hemsida.

Därefter:

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller för dig som konsument bl.a. om du köper något på distans. Ett exempel på distansavtal är köp via telefon. - Därav är denna lag tillämplig för dig, precis som du har nämt för Moderna.

3 kap handlar om avtal om finansiella tjänster och finansiella instrument. Ett exempel härpå är just försäljning av försäkringar via telefon. Något som bör tilläggas är att bestämmelserna om ångerrätt inte gäller för avtal om försäkring med en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre, vilket följer av 3 kap 2 § p. 4. - I ditt fall verkar det ju som, på fakturan, att avtalet ska gälla i ett år, så detta undantag är inte tillämpligt för Moderna försäkringar! De kan inte ursäkta sig med denna paragraf.

Nu till din fråga: Av 3 kap. 7 § följer att konsumenten har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som anges i 3 kap 8 § - s.k. ångerfrist. Av 3 kap 8 § följer att ångerfristen börjar löpa den dag då avtalet ingås. Av 3 kap 8 § 2 st följer dock att ångerfristen börjar löpa tidigast den dag då information och avtalsvillkor enligt 3 § fjärde stycket eller 4 § andra stycket kommer konsumenten till handa. De sist nämnda §§ innehåller omfattande krav på information som näringsidkaren ska ha lämnat till dig i samband med eller efter köpet.

Slutsats: 1. Kontrollera verkligen så att försäkringen inte har en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre, för i så fall försvinner din ångerrätt. 2. De 14 dagarna räknas som huvudregel från den dag avtalet ingicks - dvs i ditt fall den 26/2. Ett undantag är dock att de 14 dagarna aldrig börjar löpa förrän du av Moderna Försäkringar erhåller den information om de enligt ovan är skyldiga att ge dig i samband med eller efter köpet. Av allt att döma så har du lämnat meddelande om att du vill frånträda avtalet inom de 14 dagar som du bör göra. Ångerfristen gäller fortfarande!

Det enda du kan behöva vara tvungen att betala, är kostnaden för den tid du har brukat försäkringen, dvs. för de 14 dagar du har haft nytta av hundförsäkringen. Detta enligt 3 kap 10 och 11 §§.

Rekommendation: Beroende på vad din restfaktura lyder på, är du troligtvis inte skyldig att betala för mer än de 14 dagar du har brukat din försäkring! Du har alltså rätt att ångra avtalet! Blir det problem - t.ex. att företaget inte godtar att du ångrat dig inom fristen, trots att du anger vad jag angett ovan, så är du välkommen att återkomma hit. Beroende på hur mycket restfakturan lyder på rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,

Mvh,

Johan Håkansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
För att klargöra svaret: Distansavtalslagen är tillämplig då ert avtal och kommunikation uteslutande skett på distans. - jfr 1 kap 2§ Distansavtalslagen. Försäkringsbolaget tvingar inte dig att bli bunden, då du både har 14 dagars ångerrätt och dessutom, om vi jämför med ovan nämnt: "Ett undantag är dock att de 14 dagarna aldrig börjar löpa förrän du av Moderna Försäkringar erhåller den information om de enligt ovan är skyldiga att ge dig i samband med eller efter köpet". - Dvs. har du inte tagit del av informationen i ditt försäkringsavtal genom att Moderna inte har försett dig med villkoren, börjar inte heller dina 14 dagars ångerrätt löpa förrän du har fått dessa villkor. Då skulle du m.a.o inte vara skyldig att betala för den nytta du har haft för försäkringen. Har du däremot fått villkoren utskickade, så får det anses som att du har tagit del av dessa, och då får du anses ha haft nytta av försäkringen under din korta period. Din hund kan ju trots allt bli skadad under de 14 dagar som du har ångerrätt, och då har du rätt att utnyttja din försäkring! Således fungerar lagen som den är tänkt, den ger dig som konsument ett mycket starkt skydd att kunna frånträda avtalet. Du har 14 dagars ångerrätt, FRÅN det att du har mottagit försäkringsvillkoren. Har du inte fått ta del av villkoren, är du således inte skyldig att utge någon ersättning till Moderna. Jag hoppas att detta klargjorde din fråga ytterligare. Mvh, Johan Håkansson
2016-03-22 17:45
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Distansavtal (Internet, telefon m.m.) (154)
2020-10-21 Konsumentens ångerrätt vid distansavtal
2020-09-28 Vem ansvarar för varan vid en retur?
2020-09-15 Har jag som enskild firma någon ångerrätt vid distansavtal?
2020-08-30 Ångerrätt i samband med reklamation?

Alla besvarade frågor (85567)