Ångerrätt vid internetköp

Hej

Jag har ingått i ett avtal med victoriamilan.se/ på en 6 månader prenumeration, som jag nu vill bryta. Avtalet ingicks 9 augusti 2016, 12 augusti skickade jag mail att jag ville bryta mitt avtal, 13augusti fick jag följande svar:

"Observera att ångerrätten inte längre är giltig när medlemskapet har använts. Vi har kontrollerat vårt system och kan se att du aktivt har användt medlemskapet efter inköpsdatum. Tyvärr tillåter inte vårt system och därför är det inte möjligt för oss att göra en återbetalning. Vi hoppas på er förståelse."

Som jag tolkar lagen är detta inte lagligt, har jag rätt i denna fråga och har 14dagar ångerfrist?

Tack förhjälpen

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.


Avtal som ingås över internet omfattas av Distansavtalslagen. Enligt lagen har en konsument rätt till 14 dagars ångerrätt, det kan läsas i 2 kap. 10 §. Det finns dock undantag från ångerrätten, dessa återfinns i 2 kap. 11 §. Jag tolkar din fråga som att 1 p. i paragrafen är aktuell för dig: "Ångerrätt gäller inte för avtal som 1. avser en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts".

När du ingick avtalet godkände du även villkoren som finns på företagets hemsida. I punkt 2.6 i Victoriamilan.ses användarvillkor står det att om tjänsten börjar användas gäller inte längre ångerrätten. Den här punkten i villkoren gör så att undantaget i lagen gäller.

Om jag har förstått dig rätt så ser det ut som att det här är i enlighet med lagen. Hoppas du fått svar på din fråga.


Mvh,

Rebecca AxelssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Distansavtal (Internet, telefon m.m.)? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning