Ångerrätt vid immateriell tjänst

Hej!

Jag bokade en yoga workshop för några dagar sedan på nätet och betalade via Swish. Tillfället för workshopen är 7/4. Nu visade det sig att jag tyvärr inte kan närvara. Jag frågade om jag kunde få pengarna tillbaka, men detta gick inte och det hade tydligen stått i informationen.

Kan man hävda att distansavtalslagen gäller eller vad gäller?

Tacksam för hjälp!

Mvh

Lawline svarar

Hej! Och tack för att du vänder till till lawline med din fråga!

Din fråga handlar om att du köpt en tjänst, en så kallad immateriell tjänst som du vill frånträda. Viktiga lagar för att besvara frågan är främst distansavtalslagen men även konsumenttjänstlagen kan bli aktuell genom analogi. Det finns ingen lagstiftning på inte lagstiftning på området som rör till ex tjänster på levande ting, och konsumenttjänstlagen är i ditt fall "närmast tillämplig" och då gör man en så kallad analogi.

Avtalet och ångerrätten

Till att börja med bör man avgöra om ett avtal föreligger eller ej. I ditt fal är det tydligt att ett avtal är ingånget och detta varit din avsikt. Det framgår vidare att du ingick avtalet via nätet, och således är lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämplig. Om du bokar kursen på distans, via nätet eller telefon, har du som huvudregel 14 dagars ångerrätt enligt lag. Men det krävs att du har bokat via ett organiserat system för att lagen ska gälla. Med ett organiserat system menas till exempel ett bokningssystem på nätet eller via telefon där företaget vanligtvis tar emot bokningar. Om du ångrar dig inom 14 dagar behöver du i regel inte betala något, oavsett hur nära inpå kursstart du ångrar dig. Om du köper en tjänst räknas ångerfristen från dagen efter du ingick avtalet. Det verkar i din situation som att 14 dagar inte passerat, och i sådant fall har du rätt att använda din ångerrätt.

Det finns undantag då ångerrätten inte gäller. Säljaren är skyldig att informera konsumenten om ångerrätten inte gäller innan hen ingår avtalet i sådana fall. Det är något oklart om detta gäller i din siuation, fritidsaktiviteter som utförs på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod, till exempel kulturevent och fotbollsmatcher är ett exempel där ångerrätten inte är aktuell.

Möjligheten att avbeställa

Om det skulle vara så att du inte har ångerrätt har du åtminstone möjlighet att avbeställa tjänsten enligt 42 § KtjL eftersom att det är klarlagt att det finns ett avtal. Dock har näringsidkaren rätt till viss ersättning enligt samma paragraf för utfört arbete och utebliven vinst, om t.ex kursen är fullbokad och han har nekat andra och inte får tag på någon ny medverkande vilket inte borde vara fallet då så kort tid gått.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofie FalkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo