Ångerrätt vid distansavtal om tjänst

FRÅGA
Hej,Om jag skrivit under ett kontrakt om vinterförvaring avseende en båt med ett företag. All kommunikation har skett via telefon/mail eller brevledes. Har jag i detta fall 14 dagars ångerrätt trots att jag skrivit ett kontrakt?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Konsumenters ångerrätt vid distansavtal med näringsidkare regleras i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om du tecknat avtalet om vinterförvaring i egenskap av näringsidkare finns ingen ångerrätt liknande den som föreligger för konsumenter.

Vi förutsätter i det följande att du tecknat avtalet som konsument.

I lagen avses med distansavtal ett avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans, om kommunikationen uteslutande sker på distans (1 kap. 2 §). Dvs. om ni skött kommunikationen på mail, telefon och brev till exempel.

Konsumenten (du) har rätt att frånträda avtalet och ångra dig (2 kap. 10 §) inom 14 dagar från det att avtalet skrevs på (2 kap 12 §). Du måste skicka ett meddelande till säljaren att du önskar ångra dig och frånträda avtalet (2 kap. 10 §).

Säljaren ska utan dröjsmål och senast inom 14 dagar betala tillbaka dina pengar, om du redan betalt något för tjänsten (2 kap. 14 §).

Om förvaringen redan har påbörjats med ditt samtycke, kan du bli skyldig att betala en del av det avtalade priset för förvaringstiden (12 kap. 15 § 1 st. 3 pt.).

Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Niklas Junker
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Distansavtal (Internet, telefon m.m.) (154)
2020-10-21 Konsumentens ångerrätt vid distansavtal
2020-09-28 Vem ansvarar för varan vid en retur?
2020-09-15 Har jag som enskild firma någon ångerrätt vid distansavtal?
2020-08-30 Ångerrätt i samband med reklamation?

Alla besvarade frågor (85316)