Ångerrätt vid distansavtal

FRÅGA
Hej. Jag har köpt bransläckare, (värde ca 10000 +moms) till min privata bostad av telefon säljare. Jag har en enskild firma och jordbruksfastihet.Nu undrar jag om jag kan ångra mig? Inget är levererat. Ingen faktura har kommit.Tack på förhand! Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om du har köpt brandsläckaren i egenskap av privatperson gäller Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om du däremot har köpt brandsläckaren till ditt företag gäller köplagen då är dina möjligheter att ångra dig sämre men det beror på vad som har avtalats eftersom det inte finns någon lagstadgad ångerrätt i köplagen.

Köp genom distansavtal av privatperson

Om du har köpt brandsläckaren av en näringsidkare, har du som privatperson möjlighet att ångra dig en enligt lagen om distansavtal utanför affärslokaler, det finns även krav på att näringsidkare som kontaktar konsumenten per telefon i syfte att ingå ett distansavtal, ska informera konsumenten i början av samtalet om näringsidkarens identitet, syftet med samtalet och namnet på den person som är i kontakt med konsumenten och hans eller hennes relation till näringsidkaren.

Om ett avtal ska ingås till följd av en sådan kontakt som avses ovan, ska näringsidkaren bekräfta sitt anbud i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten.

Ett avtal ingås genom att konsumenten efter samtalet skriftligen accepterar näringsidkarens anbud. Ett avtal som inte har ingåtts på detta sätt är ogiltigt och konsumenten är då inte skyldig att betala för några varor eller tjänster. Konsumenten ska informeras om detta i näringsidkarens bekräftelse av anbudet, enligt 2 kap 3 a § lagen om distansavtal utanför affärslokaler.

Om du har gått med på att någon ångerrätt inte finns ska det tydligt framgå av avtalet. Har inget särskilt avtalats och om varan inte uppfyller något av undantagen i 2 kap 11 §, (det framstår preliminärt inte som att något undantag gäller) har du en ångerrätt på 14 dagar enligt 2 kap 10 §. Vid avtal om överlåtelse eller upplåtelse av en vara börjar ångerfristen löpa den dag då konsumenten får varan i sin besittning. Vid avtal om en tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås enligt 2 kap 12 § 1 st. Ångerfristen börjar aldrig löpa förrän konsumenten har fått information om ångerrätten enligt 2 § första stycket 9 på det sätt som anges i 3 § eller 5 § första stycket. Rätten att ångra sig upphör dock senast ett år efter det att ångerfristen skulle ha löpt ut om information hade getts på föreskrivet sätt.

Sammanfattningsvis har du rätt att ångra dig inom 14 dagar från att varan levererats om du har köpt brandsläckaren som privatperson och om telefonsäljaren är knuten till ett företag. Köpet är enbart giltigt om du skriftligen har bekräftat det via mejl eller postad handling. Om du inte fått något skriftligt avtal efter telefonsamtalet och har bekräftat anbudet skriftligt, kan du inte krävas på betalning av varan enligt de nya reglerna som trädde i kraft 9 september 2018.

Om något särskilt har avtalats om att vanlig ångerrätt inte ska gälla bör det tydligt framgår ur det skriftliga avtalet som du ska ha tagit del av efter telefonsamtalet. Om det däremot är så att du har köpt brandsläckaren i egenskap av näringsidkare har du ingen ångerrätt om det inte har avtalats om det.

Om du vill anlita en av Lawlines jurister eller om något är oklart i mitt svar är du välkommen att mejla mig, jessica.konduk@lawline.se

Vänligen,

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Distansavtal (Internet, telefon m.m.) (113)
2019-02-13 Distansavtal mellan näringsidkare
2019-02-09 Har företagare ångerrätt på ett ingånget telefonavtal?
2019-02-09 Ångerfrist vid beställning av TV-abonnemang
2018-12-16 Har jag rätt att få tillbaka pengar för ursprungsfrakten vid retur av en vara köpt på distans?

Alla besvarade frågor (66984)