Ångerrätt vid "befintligt skick"?

2018-09-30 i Köplagen
FRÅGA
HejVi har sålt en bil, köparen provkörde den och genomförde köpet. En vecka senare ringer köparen och vill lämna tillbaka bilen för han upptäckt att den ryker och känns lite trög när man kör igång. Detta är inga fel vi visste om och det skrevs kontrakt att den såldes i befintligt skick och det står inget i kontrakten om ångerrätt. Vad gäller? Kan han kräva att vi tar tillbaka bilen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har sålt en bil i "befintligt skick". Köparen ångrar sig sedan och vill häva köpet och du har nu funderingar över hans ångerrätt i och med att bilen såldes i befintligt skick.

Tillämpliga bestämmelser för din fråga finns i Köplagen.

När en vara säljs i "befintligt skick", gör säljaren en generell friskrivning vilket innebär ett begränsat ansvar för säljaren vid eventuella fel. Det innebär också att undersökningsplikt som köpare är större än normalt (20 § KöpL).

Även om köparen har en långtgående undersökningsplikt innan köpet, får inte säljaren underlåta att upplysa om väsentligt information som kan tänkas inverka på köpet.

Även om bilen har sålts i "befintligt skick" skall den anses felaktig, om

varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om väsentliga uppgifter och detta har haft en inverkan på köpet.varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter har kunnat förutsätta. (19 § KöpL)

På ovanstående punkter kan alltså ett fel göras gällande mot en säljare som säljer en vara i befintligt skick. Om varan anses vara felaktig får köparen häva köpet. (39 § KöpL)

I det här fallet har köparen undersökt bilen innan köpet i och med att han provkört den. Trots att han undersökt bilen får "dolda" fel göras gällande. I din fråga ges det dock uppgifter om att köparen gör gällande att bilen ryker och är "trög" vid start. Enligt min mening bör detta vara ett fel som köparen borde upptäckt vid köpet, men det är samtidigt svårt att ta ställning hur långtgående din upplysningsplikt är som säljare. SammanfattningsvisKöparen har en undersökningsplikt som är mer vidsträckt än normalt i och med att bilen har sålts i befintligt skick. Detta kan alltså du som säljare åberopa under förutsättning att du inte underlåtit att upplysa om väsentlig information vid köpet som dessutom inverkat på köpet. Hoppas du fått hjälp med din fråga!
Linnéa Carnrot
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (941)
2019-03-19 Öppet köp mellan privat personer?
2019-03-17 Avtalsbrott vid köp av bostadsrätt
2019-03-17 Vad händer med handpenning då köpare dragit sig ur affären?
2019-03-07 Kan säljaren påstå att varan är hennes och ta tillbaka den, för att den inte är fullt betald?

Alla besvarade frågor (66940)