Ångerrätt trots öppnat paket

FRÅGA
Hej Jag har köpt hörlur Apple AirPods Max på cdon men det var ett annat butik som levererade.När jag hade fått kartongen öppnade jag och provat hörluren men gillade inte om den.Jag hade 14 dagar på mig som för öppet köp och butiken som levererades hörluren lämnade inte några information om att man kan inte ångra köpet.Nästa dag dagen jag hade fått paketet ringde jag butiken får att för information om hur man returnerar paketet.Dom så att jag kan inte ångra köpet för att jag hade öppnat paketet. Har dom rätt att göra det. Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Distansavtalslagen (DAL) blir tillämplig när du som konsument beställer en vara från ett företag på internet. De rättigheter som du har enligt denna lag är tvingande, vilket innebär att säljaren inte kan ge dig sämre villkor än dem som följer av lagen. (1 kap. 4 § DAL)

Ångerrätt

Som huvudregel har du en lagstadgad rätt att frånträda avtalet om du inom 14 dagar lämnar näringsidkaren (säljaren) ett meddelande om detta. (2 kap. 10 § DAL) Du behöver inte ange något skäl till varför du ångrar dig och det räcker alltså att du inte tycker om produkten. Meddelandet kan lämnas antingen muntligen eller skriftligen men jag rekommenderar att du skickar ett skriftligt meddelande till säljaren, exempelvis ett mejl. Det blir då lättare för dig att bevisa i efterhand att du har meddelat säljaren inom den föreskrivna ångerfristen.

Utgångspunkten är att köparen får bryta förpackningen för att fastställa produktens egenskaper eller funktion. Även om förpackningen är förseglad får du alltså öppna den för att testa hörlurarna. Säljaren får som utgångspunkt dessutom stå för eventuell värdeminskning som sker till följd av att du öppnar förpackningen. (jfr 2 kap. 15 § andra punkten DAL)

Vissa varor undantas emellertid från ångerrätten. Det kan bland annat handla om varor som inte lämpligen kan återlämnas på grund av hygienskäl efter att konsumenten har brutit förseglingen. (2 kap. 11 § femte punkten DAL) Undantaget gäller framförallt varor som vid avsedd användning kommer i särskilt intensiv kontakt med kroppen. Exempelvis har in-ear-hörlurar bedömts vara av den sorten. Eftersom AirPod Max är over-ear har jag dock svårt att se att även de skulle vara undantagna. Det finns även andra undantag men inga av dem borde vara aktuella här.

Reklamation

Om något skulle vara fel på varan har du dessutom rätt att reklamera den enligt konsumentköplagen. Det finns dock inget i din fråga som tyder på att något fel föreligger, varför jag inte kommer gå närmare in på reklamationen.

Slutsats

Du har rätt att öppna förpackningen och testa varan om inte ångerrätten är undantagen bland annat på grund av hygienskäl. AirPod Max borde dock enligt min uppfattning inte vara undantagna från ångerrätten. Over-ear-hörlurar kommer inte närmare örat än exempelvis en mössa, varför ångerrätten torde gälla för hörlurarna liksom den gör för mössor. Min bedömning är alltså att säljaren gör fel genom att neka dig ångerrätten.

Jag rekommenderar att du i första hand skickar ett mejl till säljaren där du förklarar att vill utnyttja din ångerrätt. Du kan med fördel ange dina rättigheter enligt distansavtalslagen eftersom säljaren då kanske kommer vara mer villig att gå med på det.

Du kan annars få ytterligare hjälp av vår juristbyrå.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Roman Szuter
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?