Ångerrätt på distansköp - digitalt innehåll eller digital tjänst?

FRÅGA
Hej jag var inne på justkiss och jag trodde att jag skulle betala 99 i månaden men de krävde för ett år så jag skrev direkt till dom och förklarade att jag ville ångra köpet jag tänkte att man bör ha den rätten enligt ångerättslagen de skrev tillbaka eftersom produkten vi levererar är en tjänst som tas i bruk omedelbart efter köpet finns det ingen ångerrätt.Du loggar bort denna rätt, så snart du accepterar villkoren och köper prenumerationen :-) har de rätt att göra så? medvänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid köp på distans blir lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämplig, även kallad distansavtalslagen.

I köpvillkoren anger hemsidan att ditt köp är bindande från det ögonblick du slutför transaktionen, och att du därför är skyldig att betala hela beloppet för den valda längden på medlemskapet. Innan köpet slutförs anges det dessutom "betala nu 1 188 kr" vid köp av det aktuella medlemskapet.

Ångerrätt

Enligt 2 kap. 10 § distansavtalslagen har du en ångerrätt som innebär att du har rätt att frånträda avtalet genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett tydligt meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som ångerfristen börjar löpa.

Undantag till ångerrätten

I 2 kap. 11 § finns en lista på undantag till ångerrätten. I punkt 11 nämner man att ångerrätt inte gäller för avtal som avser digitalt innehåll som levereras på något annat sätt än på ett fysiskt medium, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att leverans påbörjas och gått med på att det därigenom inte finns någon ångerrätt.

En fråga som kan bli aktuell är om medlemskapet utgör digitalt innehåll eller om det istället anses utgöra en digital tjänst, reglerna kring ångerrätten skiljer sig mellan dessa. Konsumentverket skriver på sin hemsida att "avtal om digitalt innehåll ska skiljas från avtal om så kallade digitala tjänster. Som digitala tjänster räknas löpande avtal som till exempel sociala medier, abonnemangsavtal av streamingtjänster, molnlagring, webbaserad e-post och molnapplikationer. Undantaget för digitalt innehåll omfattar inte den typen av tjänster".

Digital tjänst eller digitalt innehåll?

I ett direktiv från EU, (EU) 2019/2161 skäl 30, försöker man förklara hur dessa ska skiljas åt. I direktivet anger man att leverans av digitalt innehåll kännetecknas av att näringsidkaren tillhandahåller konsumenten genom ett enda tillhandahållande, medan digitala tjänster kännetecknas av tjänsteleverantörens kontinuerliga engagemang. De anger dessutom att i fall där det är tveksamt om avtalet är ett avtal om tjänster eller ett avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium bör reglerna om ångerrätten för tjänster vara tillämpliga.

I ett ärende från Allmänna reklamationsnämnden (ARN), ARN 2018-05453, ansågs ett abonnemang på en streamingtjänst där konsumenter kan titta på sport, film, serier m.m. som en digital tjänst. Undantaget från ångerrätten i punkt 11 var därför inte tillämpligt. De förklarade att löpande avtal om streamingtjänster där utbudet varierar över tid inte omfattas av undantaget. ARN ansåg att vid löpande abonnemang av det aktuella slaget så drabbas näringsidkaren inte av en ångerrätt på samma sätt som vid avtal om ett specifikt digitalt innehåll som levereras till konsumenten och som konsumenten i sin helhet kan ta del av innan avtalet ångras.

Sammanfattning

Vid köp på distans gäller som huvudregel en ångerrätt på 14 dagar, det finns dock undantag där ångerrätten inte gäller. Ett av undantagen avser köp av digitalt innehåll enligt 2 kap. 11 § punkt 11 distansavtalslagen. Vid köp på distans kan det ibland bli svårt att skilja mellan digitalt innehåll och digital tjänst; detta har betydelse då huvudregeln på 14 dagars ångerrätt gäller vid köp av digitala tjänster.

Enligt mig blir bedömningen beroende av om medlemskapet har ett kontinuerlig engagemang från tjänsteleverantören och om medlemskapet varierar över tid. Med bakgrund av vad som anges i ärendet från ARN borde det tolkas som att medlemskapet är ett digitalt innehåll som du i sin helhet kunnat ta del av direkt och som inte varierar över tid och att det därmed faller under undantaget i 2 kap. 11 § punkt 11 distansavtalslagen som innebär att du inte har en ångerrätt.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline

Vänliga hälsningar,

Noa Shasavar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Distansavtal (Internet, telefon m.m.) (176)
2021-11-22 Får man tillbaka de pengar som avser frakt vid utnyttjande av ångerrätten?
2021-11-18 Ångerblankett ska skickas med i samband med försäljning
2021-11-09 Kan jag utnyttja ångerrätten om jag använt varan?
2021-11-09 Gäller ångerrätt för tjänster?

Alla besvarade frågor (97336)