Ångerrätt och hur man utövar den vid distansavtal

FRÅGA
Hej. Jag blev uppringd av en telefonförsäljare som erbjöd gratis test av tvättmedel samt sockar. Jag dum som jag var försäkrade/frågade om det var gratis frakt osv och fick svar ja. Sedan skulle han börja spela in och sa att jag har 14 dagars ångerrätt (om jag vill säga upp) när jag har fått varorna. Jag har ännu inte fått test varorna och personen vägrar att svara när jag ringer. Hur avbryter jag muntliga avtalet när jag inte kan kontakta personen? Ingen hemsida, utan sa bara milano.se
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om konsumentskydd vid distansavtal finns i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL).

Förutsatt att du handlade för eget bruk är du såsom privatperson att anse som konsument och företaget som näringsidkare. Att du via telefon har ingått ett avtal om att få testprodukter är vidare ett sådant distansavtal som gör DAL tillämplig (2 kap. 1 § DAL).

Information innan köpet

Innan telefonförsäljaren ingick avtal med dig var han skyldig att på ett klart och begripligt sätt ge dig viss information (se 2 kap. 2 och 3 § DAL). Han var bland annat tvungen att informera dig huruvida och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, vilket han gjort i ditt fall.

Det framgår däremot inte av din fråga huruvida telefonförsäljaren informerat dig om hur du ska göra om du vill ångra dig, vad som gäller när du väl har ångrat sig och att du kan använda dig av Konsumentverkets ångerblankett för att ångra dig och hur du kan ta del av det (2 kap. 2 § första stycket nionde punkten DAL).

Om telefonförsäljaren inte har uppfyllt sin informationsskyldighet kan nämligen din s.k. ångerfrist förlängas från 14 dagar till dess du fått fullständig information, dock högst upp till ett år från att du ingick avtalet (se 2 kap. 12 § fjärde stycket DAL).

Ångerrätten

Du har mycket riktigt en ångerrätt på 14 dagar. Det innebär att du har rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från och med den dagen du tar emot varorna (2 kap. 10 och 12 § DAL). Däremot börjar ångerfristen - som ovan nämnt - aldrig löpa förrän fullständig information om ångerrätten har lämnats, dock högst upp till ett år (2 kap. 12 § fjärde stycket DAL).

Eftersom du inte fått dina varor har din ångerfrist ännu inte börjat löpa.

Hur du utövar ångerrätten

Ångerrätten kan du utöva genom att lämna eller sända ett meddelande om det till företaget i fråga (se 2 kap. 10 § DAL). Det finns inga krav på vilket sätt du ska framföra ditt meddelande.

Du behöver alltså inte kontakta telefonförsäljaren för att utöva din ångerrätt, utan det räcker med att du tar kontakt med företaget. För din del är det dock fördelaktigt ur bevissynpunkt att du ångra dig skriftligt och sparar en kopia, t.ex. via epost.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?