Ångerrätt och hävningsrätt som konsument

FRÅGA
Hej!Vi har beställt ett tv-paket från Viasat. Vi fick det inte installerat av dem före ångerrätten på två veckor tog slut. Nu stämmer inte paketet överens med vad de sa över telefon. De har samtalet inspelat men vet inte om de delar med sig av det. Har vi rätten på oss sida att säga upp det fast ångerrätten tagit slut och kan vi hänvisa till 22 § Konsumentköplagen att häva köpet annars? och måste de dela med sig av inspelat samtal?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag förstår din fråga så vill du veta vad du som konsument har rätt att göra. Eftersom att det är en fråga mellan en konsumen, du, och en näringsidkare, Viasat, så blir konsumentköplagen, KKöpL, tillämplig.

Fel på varan

Om paketet inte stämmer överens med ert avtal i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning anses det vara fel på varan (16 § KKöpL). Om det inte framgår något i ert avtal så kan den även anses felaktig om exempelvis den inte stämmer överens med den beskrivning som säljaren lämnat (16 § första stycket KKöpL).

Hävning

Säga upp avtalet och hävning är det samma i lagens mening. Du har rätt att göra det om felet är av väsentlig betydelse för dig (29 § KKöpL). Innan man får häva brukar man däremot se till avhjälpande av felet, omleverans eller prisavdrag (28 § KKöpL). Säljaren har rätt att försöka avhjälpa fel innan du kan häva avtalet på grund av fel.

Köp över telefon?

Eftersom du pratar om Viasat och att säljaren sagt saker över telefon undrar jag om ni kan ha ingått avtalet över telefon? Om du har ingått ett avtal över telefon så blir lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämpbar.

Lagen är till för att skydda konsumenter vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler (1 kap. 1 §). Har man ingått ett avtal via telefon så omfattas det av lagen (1 kap. 2 § fjärde stycket). Ångerfristen på två veckor börjar löpa den dag du fick varan i din besittning (2 kap. 12 §).

Denna lag säger däremot i ditt fall inget annat än KKöpL som du kan använda gällande ångerrätten.

Sammanfattning

Som konsument har du alltid en skydd enligt dessa lagar som näringsidkaren inte kan avtala bort. Har Viasat gjort fel så har du alltid rätt till koompensation, avhjälpning eller i slutändan rätt till att häva avtalet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Kajsa Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?