Ångerrätt mellan näringsidkare

2019-02-28 i Köplagen
FRÅGA
Hittar ett svar från 2017 på er sida angående ångerrätt mellan företag.Gäller detta fortfarande?"Nej, du har ingen ångerrätt eftersom distansavtalslagen bara gäller mellan konsumenter och näringsidkare (1 §). För att du ska få skicka tillbaka varan krävs att en sådan möjlighet avtalats av er på förhand eller att varan är felaktig enligt 17 § köplagen."
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som huruvida det fortfarande saknas ångerrätt vid köp mellan näringsidkare. Det stämmer att distansavtalslagen endast gäller mellan konsumenter och näringsidkare och likaså stämmer det att det endast är möjligt att lämna tillbaka i enlighet med köplagens regler om varan är felaktig. Varan skall alltså i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Om inte annat följer av avtalet, skall varan
1. vara ägnad för det för vilket varor av samma slag i allmänhet används,
2. vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning,
3. ha egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell, och
4. vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att bevara eller skydda varan.

Om varan avviker från ovanstående eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är den att anse som felaktig och skulle därmed kunna returneras, 17 §. Skulle däremot inget fel föreligga men du ändå vill ångra köpet är detta endast möjligt om detta har avtalats er sinsemellan.

Slutsatsen och svaret på din fråga blir ja, svaret som publicerades 2017 gäller fortfarande.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, återkom gärna ifall du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Victoria Najafi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (977)
2019-05-22 Jag har köpt en häst som visat sig ha en sjukdom. Kan det röra sig om ett dolt fel som säljaren ska ansvara för?
2019-05-22 Hur fungerar fakturering som egenanställd och vad händer om inget pris har överenskommits i skriftligt avtal mellan företag?
2019-05-21 Hur byte av bostadsrätt betraktas juridiskt
2019-05-20 Kan ett köp hävas pga att säljaren gett fel information?

Alla besvarade frågor (69283)