FrågaKÖPRÄTTKöplagen29/01/2017

Ångerrätt köp av privatperson

Hej köpte en bil på blocket och nu har jag ångrat mig pga att den inte går som den ska. Har hört att man har 2veckor ånger rätt stämmer det ?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med gäller inte Konsumentlagstiftningen vid ett köp mellan privatpersoner såsom sker vid köp/sälj via Blocket. Det innebär att du inte har samma rättigheter som när du handlar av ett företag.

När du köper något av en privatperson gäller köplagen. Den är inte tvingande, vilket betyder att du och säljaren kan komma överens om andra bestämmelser än vad lagen säger. Säljaren kan exempelvis friskriva sig från ansvar för fel. Det gäller till exempel begagnade varor som säljs i befintligt skick. Så i första hand är det eventuella avtalet mellan dig och säljaren som gäller.

Så när du ångrar dig för att varan inte är som du förväntade dig vid ett privatköp är utgångspunkten att det som du och säljaren har avtalat om, är det som gäller. Varan kan ändå anses felaktig om varan inte är som säljaren har sagt att varan är i mycket sämre skick än du kunde förutsätta, till exempel utifrån vad varan kostar, säljaren har låtit bli att berätta för dig om fel av mer allvarlig karaktär som hen kände till. Om ni inte hade ett avtal eller tillämpa ett avtal som Blocket givit er så gäller som sagt Köplagen. Enligt 32 § köplagen får köparen reklamera (ångra köpet) inom två år från det att du har tagit emot varan. Vidare måste du åberopa att varan är felaktig, genom att lämna meddelande säljaren om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet. Om du reklamerar inom två månader räknas det alltid som att det har skett i rätt tid. Men skälig tid kan även vara längre än två månader.

Allmänna reklamationsnämnden prövar inga tvister om du köpt en vara eller tjänst av en privatperson. Om du får problem med varan efter köpet och du och säljaren inte kommer överens, kan du kontakta tingsrätten.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Julia GustafssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”