Ångerrätt: Kan man ångra installation av hemlarm trots att ångerfristen löpt ut?

Jag vill ångra - om möjligt - en beställning på ett hemlarm som inte installerats än - efter 21 dagar isf 14? De första 3 månaderna skulle vara avgiftsfria då jag skulle byta det nuvarande mot det nya.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du har ingått ett avtal om leverans och installation av hemlarm över telefon.

Rätten att ångra en installation av ett hemlarm som beställts via telefon regleras i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DhfL).

Ångerfristen

Eftersom du är en privatperson har du rätt iegenskap av konsument att ångra dig inom 14 dagar (ångerfrist) från det att du köpt varan eller tjänsten, 2 kap. 10 § DhfL.

Du skriver i din fråga att det har gått 21 dagar. Det finns en möjlighet att utnyttja ångerrätten trots att det har gått 21 dagar. Detta gäller ifall företaget som du anlitat inte har informerat dig om att du har 14 dagars ångerrätt, 2 kap. 12 § fjärde stycket DhfL. Du kan kolla efter om du har fått informationen i avtalet mellan dig och företaget.

Under förutsättning att du fick korrekt information om ångerrätten och det har gått mer tid än de 14 dagar som anges så är du bunden av avtalet. Din nästa möjlighet skulle i så fall vara att säga upp avtalet snarast möjligt och hålla ut under uppsägningstiden.

Något som kan vara värt att överväga för dig är att ändå prata med företaget som du köpt hemlarmet av. Det finns ju alltid en möjlighet att de låter dig ångra dig även om ångerfristen har löpt ut. Framför allt med tanke på att du har tre avgiftsfria månader framför dig.

Vad jag skulle göra i ditt ställe:

- Kolla i avtalet om du har fått information om din ångerrätt. Om det saknas, så har inte ångerfristen börjat löpa och du har din ångerrätt kvar.

- Prata med företaget om att du skulle vilja ångra dig även om du inte har ångerrätt längre. Det finns alltid en möjlighet att de kan tänka sig att låta dig ångra dig ändå.

Hoppas att du fick svar på din fråga, och välkommen åter till Lawline.

Med vänlig hälsning


Christoffer ThorellRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Distansavtal (Internet, telefon m.m.)? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning