Ångerrätt enligt distansavtalslagen, force majeure

Hej, har blivit debiterad nästan 5000:- från Linkedin efter en månads provperiod. Hade ingen möjlighet att stoppa det och trodde mitt kort vart kapat. Kan jag åberopa 14-dagars regeln för distansköp och kräva pengarna tillbaka? Robert

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ångerrätten börjar löpa från och med ångerfristen (2 kap. 12 § distansavtalslagen). För tjänster, vilket LinkedIn tillhandahåller, bestäms ångerfristen till den dag avtalet ingicks. När provperioden övergår till premium är det enligt LinkedIn:s avtalsvillkor inte fråga om ett nytt avtal, utan om en ändring i avtalet. Avtalet har du alltså ingått för mer än en månad sedan, och 14-dagarsregeln är därför inte möjlig att åberopa.

Det sätts ganska höga krav för vad som ska anses vara omöjligt för en avtalspart att genomföra. Jag kan inte se någon koppling mellan omöjligheten i att avsluta provperioden innan övergången till premium och din tro om att ditt kort varit kapat. Omöjlighet rättfärdigas ibland med hjälp av force majeure, såsom krig, naturkatastrofer och liknande. Ska du komma ifrån avtalet med LinkedIn måste du därför antagligen förlita dig på de "vanliga" ogiltighetsreglerna. Eftersom jag inte känner till några omständigheter i ditt fall som skulle kunna ge upphov till ogiltighet finner jag det onödigt att gå närmare in på saken. Om du vill kan du alltid komplettera ditt ärende med ytterligare information i kommentarerna nedan, eller ställa en ny fråga. Till dess hoppas jag att du har fått svar på din fråga!

Jesper EngRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Distansavtal (Internet, telefon m.m.)? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning