Ångerrätt efter använd tjänst

FRÅGA
Hej!Vi har en fråga angående ångerrätt.Om en konsument hör av sig till företaget för att nyttja sin ångerrätt efter beställd tjänst, och man istället kommer överens med denne om att korrigera avtalet så att denne får ett annat upplägg, och sedan nyttjar sagda avtal/tjänst. Har konsumenten efter 7 månader rätten att ångra sig, trots användande av tjänsten?Information om ångerrätt har inte getts ut, men påverkar utnyttjandet av tjänsten detta?Tack på förhand,
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Aktuella regler återfinns i distansavtalslagen (DAL) (2005:59) se här.

För att en konsument vid distansavtal ska kunna utnyttja sin ångerrätt krävs att tidsfristen för ångerrätten ej utgått. Ångerrätt för tjänster är aktuell i 14 dagar efter det att konsumenten ingått distansavtalet. En konsument har efter sju månader således ingen ångerrätt vad gäller distansavtal. Se 2 kap. 12 samt 13 §§ första styckena DAL.

En konsument kan i vissa fall förverka sina möjligheter att åberopa ångerrätten. Ångerrätten gäller enligt 2 kap. 11 § DAL inte för avtal som avser en tjänst som har fullgjorts. Detta förutsätter enligt regeln att konsumenten samtyckt till att tjänsten påbörjas och att ångerrätten då anses ha blivit förverkad. Konsumenten och företaget har som jag förstått det varit införstådda på att fullgöra avtalet genom att bl.a. ha korrigerat detta och sedan påbörjat och nyttjat den avtalade tjänsten.

Företaget behöver härvid inte iaktta konsumentens ångerrätt eftersom en sådan rätt inte bedöms vara aktuell.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?