Ångerrätt efter använd tjänst

Hej!

Vi har en fråga angående ångerrätt.

Om en konsument hör av sig till företaget för att nyttja sin ångerrätt efter beställd tjänst, och man istället kommer överens med denne om att korrigera avtalet så att denne får ett annat upplägg, och sedan nyttjar sagda avtal/tjänst. Har konsumenten efter 7 månader rätten att ångra sig, trots användande av tjänsten?

Information om ångerrätt har inte getts ut, men påverkar utnyttjandet av tjänsten detta?

Tack på förhand,

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Aktuella regler återfinns i distansavtalslagen (DAL) (2005:59) se här.

För att en konsument vid distansavtal ska kunna utnyttja sin ångerrätt krävs att tidsfristen för ångerrätten ej utgått. Ångerrätt för tjänster är aktuell i 14 dagar efter det att konsumenten ingått distansavtalet. En konsument har efter sju månader således ingen ångerrätt vad gäller distansavtal. Se 2 kap. 12 samt 13 §§ första styckena DAL.

En konsument kan i vissa fall förverka sina möjligheter att åberopa ångerrätten. Ångerrätten gäller enligt 2 kap. 11 § DAL inte för avtal som avser en tjänst som har fullgjorts. Detta förutsätter enligt regeln att konsumenten samtyckt till att tjänsten påbörjas och att ångerrätten då anses ha blivit förverkad. Konsumenten och företaget har som jag förstått det varit införstådda på att fullgöra avtalet genom att bl.a. ha korrigerat detta och sedan påbörjat och nyttjat den avtalade tjänsten.

Företaget behöver härvid inte iaktta konsumentens ångerrätt eftersom en sådan rätt inte bedöms vara aktuell.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Distansavtal (Internet, telefon m.m.)? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”