Ångerrätt avseende specialtillverkade Adidasskor

FRÅGA
Hej beställde ett par skor från adidas på internet genom deras designprogram miadidas, de är sena nu och jag har hört någonstans att man får ångra sig inom två veckor stämmer det?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Aktuella lagrum för konsumentköp på nätet återfinns i konsumentköplagen (KKL) (1990:932) se här och distansavtalslagen (DAL) (2005:59) se här.

Du har enligt 2 kap. 10 och 12 §§ DAL en ångerrätt för varor som du köpt på nätet, vilken är aktuell i två veckor framåt från det att du erhållit varan i din besittning. Specialtillverkade skor såsom miadidas konstruerade via deras designprogram på hemsidan faller däremot under ett av de undantagen för ångerrätten som uppställs i 2 kap. 11 § 3 p. DAL. Denna undantagsregel föreskriver att ångerrätten inte avser varor som tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som fått en tydlig personlig prägel, vilket visserligen har skett eftersom denna vara utgör en specialtillverkad sko utifrån dina anvisningar.

Om en vara avlämnas för sent och det inte beror på något förhållande utanför säljarens kontroll, ska dröjsmål på säljarens sida anses föreligga enligt 9 § KKL. En snabb titt på designprogrammet visar att det tar 4-6 veckor att få en specialtillverkad sko från Adidas. Utifrån förutsättningarna i din fråga går emellertid inte att avgöra huruvida varan är sen. Härvid kan tilläggas att det inte heller går att avgöra huruvida dröjsmålet inte beror på något förhållande utanför säljarens kontroll. Det som däremot går att konstatera är att du har rätt att kräva att säljaren fullgör köpet, se 12 § KKL. Skulle säljaren ändå inte avlämna varan inom skälig tid efter att du framställt ditt krav, har du rätt att häva köpet enligt 13 § tredje stycket KKL. Inkluderar du en tilläggstid i ditt krav inom vilken du vill ha skorna levererade och det inte är oskäligt kort får du också häva köpet enligt 13 § andra stycket KKL om säljaren inte levererar skorna inom denna tid.

Rätten till skadestånd vid dröjsmål förutsätter att du som konsument lidit en skada på grund av säljarens dröjsmål. Ingen skada bedöms vara aktuell i ditt fall, varför skadeståndskrav är uteslutet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?