Ångerrätt av brandvarnare (telefonförsäljning)

FRÅGA
Hej,Jag har gjort allt jag kan för att ångra ett ingått telefonavtal med ett företag som säljer brandvarnare. Jag blev uppringd i slutet av september, blev lovad skriftlig information per vanliga snigel posten som aldrig kom fram till mig, fick besked om att varan kommit 17/10 och gick till posten direkt och hämtade ut den för att få returadressen. Jag mejlade företaget min ånger 18/10 och skickade tillbaks föremålet (brandvarnaren) 21/10 med rekommenderat brev.Jag undrar om lagen, om att jag kan ångra mitt avtal med en telefonförsäljare inom 14 dagar från det att jag fått varan i min hand/kännedom om att den finns på posten att hämta ut, gäller även om det står i företagets egna avtalsparagrafer att ångerrätten träder i kraft vid telefonsamtalet när avtalet ingicks? Jag har nu börjat att få fakturor från företaget som menar att jag ska betala dessa i 2 år framöver, kan det vara riktigt? Kan jag på något vis påtala min rätt till ånger från det att jag fick varan i min hand? och kan/får jag helt enkelt strunta i att betala fakturorna och vad händer om jag gör det? Vad kommer företaget att göra? Och hur ska jag bete mig mera formellt sett?Tack på förhand för ert engagemang.HälsarM
SVAR

Hej,

Tack för du vänder dig till Lawline!

Om jag förstår dig rätt så gäller din fråga huruvida du kan ångra ett köp som gjorts via telefon där det säljande bolaget gjort gällande i sina egna avtalsparagrafer att ångerfristen börjar löpa vid avtalets ingående, d.v.s. vid telefonsamtalet.

Jag utgår ifrån att du är en privatperson som handlat i rollen som konsument. Det innebär att det finns vissa skyddsregler i Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL) som gäller vid telefonförsäljning. Se lagen här

Ångerrätt enligt distansavtalslagen

Utgångspunkten enligt 2 kap. 10§ är att konsumenten har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som anges i ångerfristen. Ångersfristen enligt 2 kap. 12§ samma lag börjar löpa den dag då konsumenten får varan i sin besittning (det vill säga när du hämtade den från posten). Detta förutsätter dock att det handlar om en vara. Ifall det rör sig om en tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås (vid telefonsamtalet).

Utifrån informationen du angett verkar det röra sig om en vara (brandvarnare). Dock finns det en hint av att det kan röra sig om en tjänst i och med att det finns en 24 månaders bindningstid. Isåfall kan tjänsten påbörjas vid avtalet vilket innebär att ångerfristen kan ha löpt ut. Det viktiga här är att se vad som egentligen har avtalats och vad produkten egentligen är.

Telefonsamtalet

Det som först borde undersökas är vad som egentligen har avtalats. Vad sa telefonförsäljaren? Rör det sig om en tjänst? Du bör ta reda på ifall samtalet var inspelat, isåfall har du rätt till ljudfilen enligt personuppgiftslagen.

När försäljning sker genom telefon kräver det att du under samtalet blivit informerad om huruvida och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, tidsfristen och övriga villkor för ångerrätten, hur ångerrätten utövas samt att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten och hur du kan ta del av det. Detta ska ha skett på ett klart och begripligt sätt. (se 2 kap. 3§ och 2 kap. 2§ första stycke 9. punkt DAL).

Har inte detta skett börjar ångerfristen inte löpa ännu och du borde fortfarande kunna ångra köpet då den inte börjar löpa förrän informationen om ångerfristen getts genom samtalet, dock max 1 år. Detta i enlighet med 2 kap. 12§ kap. DAL.

Företagets egna avtalsparagrafer

Ett avtal bygger på det båda parterna ömsesidigt avtalar fram. Därför är det viktiga vad som avtalats mellan er och inte vad företaget själv har för egen policy eller egna avtalsparagrafer som du inte gått med på eller haft tillgång till vid avtalets ingående.

Informationsbrev och bekräftelse

Informationsbrevet kanske inte kom fram, eller så skickades det aldrig. Det finns en plikt för företaget att ge dig en en bekräftelse samt information i läsbar och varaktig form enligt 2 kap. 4§ DAL. Dock finns det inte några riktiga påföljder som du kan dra nytta av. Enligt 2 kap. 6§ DAL kan företaget drabbas av en marknadsstörningsavgift ifall de aldrig skickade informationen.

Slutlig kommentar

Det viktiga i detta fall är huruvida du reklamerat inom ångerfristen. Det beror först och främst på vad som avtalats men även ifall företaget gett dig den viktiga informationen om ångerrätten.

Att brandvarnaren kommer först mer än en halv månad efter att avtalet ingåtts ställer en del frågetecken. Kom ni överens om att brandvarnaren skulle komma inom en viss kort tid? Var den försenad?

Ifall du och företaget inte kommer överens och vill ta det vidare kan du bestrida fakturorna, då ligger det i företagets hand ifall de vill ta det vidare. Du kan även anmäla till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare.

Hoppas det var till någon hjälp!

Vänligen

Richard Fiskesund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?