FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt30/11/2015

Ange tillträdesdag vid överlåtelse av fast egendom

Hej! Måste en tillträdesdag anges vid ett överlåtande av fast egendom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att ett köp av en fast egendom ska vara giltigt krävs det att man följer formföreskrifterna som finns i 4:1 jordabalken. Där fastslås att köpehandlingen måste vara skriftlig och i denna ska det tydligt framgå att egendomen överlåts på köparen samt vad köpeskillingen är. När dessa formkrav är uppfyllda är köpehandlingen giltig. Observera dock att det finns vidare krav för att en köpare ska kunna få full lagfart beviljad.

Det finns alltså inget lagstadgat krav på att en tillträdesdag måste anges i köpehandlingen eller köpebrevet för att en överlåtelse av fast egendom ska ses som giltig. Däremot kan det bli problematiskt praktiskt sett att inte ha angett en tillträdesdag i köpebrevet, därför rekommenderar jag att köpare och säljare bör komma överens om en tillträdesdag och ange denna i köpebrevet.

Hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma!

Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?