Angående varningar och uppsägning

2019-04-09 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag arbetar på vuxenutbildning och har haft en liten klass på fem vuxna elever.De har följt kursplanen, uppfyllt kunskapskraven och fått betyg tidigare pga vi har arbetat in kursen snabbare än beräknat.Min fråga är föjlande;Kan rektor och ledningen på Vuxenutbildningen ge mig disciplinära åtgärder/varning/ uppsägning pga förtidigBetygssättning?Var står det i kunskapskraven att tiden avgör om eleverna ska få ut sitt betyg?Har jag som lärare gjort något fel mot formalia och var finns den dokumentationen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har uppfattat din fråga som att du har satt betyg på dina elever tidigare än beräknat på grund av att klassen arbetat in kursen snabbare och om detta kan leda till att du får disciplinära åtgärder/varning/uppsägning från rektor eller ledningen där du arbetar.

Inledningsvis vill jag framhålla att jag hade behövt granska kunskapskrav, kollektivavtal och eventuellt annat nödvändigt underlag i syfte att kunna ge dig mer konkreta svar på dina frågor.

Vid besvarandet av frågan har jag därför fokuserat på vad som gäller när en arbetsgivare ger varningar och uppsägningar.

Angående disciplinära åtgärder/varningar

Som anställd har man i regel en skyldighet att följa instruktion och föreskrifter som är gällande för arbetet. För det fall det finns tydliga instruktioner eller föreskrifter om när betygsättning ska ske, har du som anställd i regel en skyldighet att följa dessa. Om du inte gör det kan det eventuellt ses som att du inte har följt dina skyldigheter i arbetet. Att inte följa sina skyldigheter som anställd bör kunna ses som misskötsamhet. Dock kan graden av misskötsamhet variera beroende på omständigheterna i fallet.

Det finns olika typer av varningar som kan aktualiseras i arbetsrättsliga sammanhang. Varningar där arbetsgivaren använder sig utav disciplinära åtgärder måste ha stöd i lag och kollektivavtal. Detta framgår av medbestämmandelagen. Detta kan exempelvis vara påföljder såsom löneavdrag. För sådana typer av varningar krävs det att det finns rättslig grund. En sådan varning måste även förhandlas med det aktuella fackförbundet.

En annan variant av varning innebär att arbetsgivaren meddelar den anställde att åtgärder kommer vidtas om arbetstagaren inte bättrar sig. Detta brukar kallas för "LAS-varning". En arbetstagare ska ha möjlighet att bättra sig innan arbetsgivaren vidtar uppsägning som åtgärd. Genom en varning kan arbetsgivaren därför meddela att arbetstagaren måste bättra sig för att inte riskera att bli uppsagd.

Det framgår tyvärr inte av din fråga vilken typ av varning det rör sig om i detta fall. För det fall det rör sig om en varning där arbetsgivaren använder sig utav disciplinära åtgärder krävs som sagt rättslig grund och att det förhandlas med aktuellt fackförbund.

Angående uppsägning

I fråga om uppsägning gäller enligt 7 § lagen om anställningsskydd att en uppsägning måste vara sakligt grundad. En uppsägning kan antingen grunda sig på arbetsbrist eller på personliga skäl. I detta fall antar jag att det i så fall är tal om personliga skäl som grund för en eventuell uppsägning. I regel krävs det en viss nivå av allvarlighet för att uppsägning på grund av personliga skäl ska utgöra saklig grund. Det kan exempelvis vara arbetsvägran eller trakasserier. I detta fall kan jag tyvärr inte på rak arm svara på om för tidig betygsättning är saklig grund. Rent spontant skulle jag säga att det inte är grund för uppsägning eftersom det i min mening inte låter som att det når upp till den nivå av allvarlighet som rimligtvis bör krävas. Jag vill dock framhålla att det kräver mer utredning om vad konsekvenserna blir av en för tidig betygsättning för att kunna avgöra om det är grund för uppsägning.

Avslutning

Som ovan nämnt är det svårt att svara på denna fråga utan att granska vad som står i relevant underlag till frågan. Ovan utgör därför en mer allmän redogörelse för vad som gäller angående arbetsrättsliga åtgärder. För det fall du önskar mer hjälp av jurist för att exempelvis granska relevant underlag till din fråga är du välkommen att höra av dig till mig på anna.nilsson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Anna Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1750)
2020-07-31 Vad kan man göra om en kollega inte jobbar, och chefen inte gör något åt saken?
2020-07-28 Hur får jag min lön när jag inte skrev ett avtal?
2020-07-20 Fråga om dygnsvila
2020-07-08 Har fått kravbrev från arbetsgivare - vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (82554)