Angående obestämd uppsägningstid

Hej Lawline,

Jag är sedan Augusti 2014 inneboende hos en lite äldre dam. Dock har inget avtal, eller hyreskontrakt skrivits på. Vi har inte heller diskuterat eller avtalat om uppsägning. Planen var att bo där tills jag hittade ett eget boende, och nu när jag har hittat ett eget boende vill jag gärna flytta. Inflyttningsdatum till den nya lägenheten är 1 Maj. Jag undrar nu vilka rättigheter jag som inneboende (utan avtal eller hyreskontrakt) har. Gäller 3 månaders uppsägningstid eller stämmer det att inneboende utan avtalskontrakt- eller hyreskontrakt inte har några uppsägningsskyldigheter?

Med vänlig hälsning/ Rebecca

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga!

I Jordabalkens 12:e kapitel som även kallas för hyreslagen regleras hyresavtal. Lagen finner du: https://lagen.nu/1970:994

I 12:3 JB står det att avtal som gäller för obestämd tid brukar också kallas för ”tillsvidareavtal” och för dessa finns inte någon bestämd slutdag avtalad. Om det däremot har avtalats om ett slutdatum så anses avtalet löpa på bestämd tid. För att bestämma hur lång uppsägningstiden ska vara måste man först undersöka om avtalet löper på obestämd tid (tillsvidare) eller på bestämd tid.

I ditt fall så finns det inget avtal eller hyreskontrakt vilket innebär att du för tillfället har ett avtal på obestämd tid. Det ställs således inga krav på vilken form hyresavtalet ska ha. Då du i din fråga uppger att det inte har diskuterats eller avtalats om något uppsägningsdatum så innebär det att du tyvärr har rätt uppfattning om uppsägningstiden.

Hyresavtal på obestämd tid upphör vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, när avtalet avser en bostadslägenhet.

Reglerna finner du i Jordabalken 12:4.

Inget hindrar dig dock att avtala om en kortare uppsägningstid med din hyresvärd. Det bör dock i det fallet vara skriftligt för att du ska kunna styrka din sak vid en eventuell tvist.

Jag hoppas att det löser sig och att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,
Odysseas Georgakakis PaulssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning