Angående arv i den avlidna makens kvarlåtenskap!

2016-10-21 i Make
FRÅGA
Hej,Vad säger juridiken i en sorgsituation?Min fru och jag köpte ut min frus syster från deras föräldrarhem Januari 2012. Försäljningen och köpekontrakt hanterades av Fastighetsbyrån. Fastigheten hade innan mammans bortgång 2011 givits som gåva till systrarna. Februari 2016 avled tyvärr också min fru.En ”grov” fördelning av vissa inventarier gjordes innan vi köpte ut systerns andel. Där båda parter ”tog” inventariesaker som var och en önskade. Enligt systern så fanns ytterligare en lista på bl.a. möbelinventarier från föräldrahemmet där min fru och systern hade "tingat" uppskrivna inventarier men fördelningen var ej genomförd.Allt har stått kvar i föräldrahemmet som vi utnyttjar och använder sedan moderns bortgång.Nu har systern begärt att få sakerna på "listan" samt all annan korrespondens och personliga saker från föräldrarna som kan finnas kvar i huset, så att inget kommer i ”orätta händer”. Allt som systern tingat på listan, är idag hämtat av systern. Nu kommer nästa krav, systern önskar också dukar, textilier, samt porslin och mer därtill, inget är specificerat i detalj, utan hon vill ha fri tillgång till huset. Jag har inget att vinna eller vill göra mig ovän med systern, hon menar dock att hon är den som finns kvar och att hon har rätt att hämta det som hon anser tillhöra ”sin släkt”.Nämnas skall att systern har tre barn och vi har ett, som naturligtvis också vill ha och har minnen från sin mormor och morfar.Har systern äganderätt till s.k lösöre nu?
SVAR

Hej Kjell!

Tack för att du söker dig till oss på Lawline.

Jag ska göra mitt yttersta för att svara på din fråga på bästa möjliga sätt.

Angående din första fråga gällande om juridiken säger något om en sorgsituation så förstår jag tyvärr inte hur du menar, och kan därför inte ge ett konkret svar på denna delfråga.

Men gällande din avlidna frus systers äganderätt till lösöret så kan svaret bli väldigt olika, beroende på vad din fru och hennes syster har kommit överens om. Om din fru och hennes syster redan delat boet efter deras föräldrar, så har alltså hennes syster ingen rätt till det som är kvar i ert hem om det redan gjorts en jämn fördelning av deras föräldrars kvarlåtenskap.

Om denna inventarielistan som systern påstår är en lista på lösören som ännu inte fördelats, kan vi inte med hundra procent säkerhet veta om den utgör en överenskommelse mellan din fru och hennes syster. Men låt oss ponera att listan berör lösören som skulle ha tilldelats till din frus syster när deras föräldrars kvarlåtenskap delades upp, men som systrarna av någon anledning väntat med. I så fall har systern troligen haft rätt till dessa lösören i listan, om detta utgör hennes del i arvet från deras föräldrar. Men jag kan som sagt inte med säkerhet säga om så är fallet, eftersom jag inte har någon mer information.

Om nu den nämnda inventarielistan är avkryssad, så verkar inte din frus syster ha någon mer rätt till dukarna, textilerna och porslinet.

Viktigt att nämna är att din frus syster inte ärver din fru, eftersom din fru efterlämnat en make (Du) och sitt barn. Ert barn (s.k. bröstarvinge) är således första arvinge enligt lag, men eftersom du varit gift med din fru och barnet utgör ert gemensamma, så tillfaller kvarlåtenskapen dig direkt genom fri förfoganderätt.

När man som efterlevande make ärver sin avlidna make så bör man skilja på två begrepp, fri förfoganderätt och full äganderätt. I praktiken har denna skillnad dock bara betydelse i att den efterlevande maken inte har rätt att testamentera bort sin avlidna makes kvarlåtenskap som denne ärvt med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär således att Du har rätten att som ägare utnyttja och nyttja egendomen och dess avkastning vid försäljning. Inget i lagen förhindrar dig att konsumera egendomen helt och hållet för dina levnadsbehov.

Reglerna som jag använt mig av finns i Äktenskapsbalken och Ärvdabalken.

Hoppas du har fått ett någorlunda bra svar på din fråga.

Vänligen,

Arash Ghavamnejad
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (441)
2020-10-23 Arvsrätt för efterlevande make vid testamente
2020-10-18 Vad händer med testamentet om vi upprättar äktenskapsförord?
2020-10-10 Frågor inför äktenskap
2020-09-28 Hur arv beräknas om äktenskapsförord saknas

Alla besvarade frågor (85498)