Ang. oavlönat provarbete

FRÅGA
Jag provjobbade en dag på ett företag har jag rätt till lön??
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att en arbetsgivare tillåter provarbete utan ersättning är inte fullt ovanligt, men en arbetstagare ska inte behöva arbeta oavlönat. Vad som tillmäts viss betydelse för bedömningen är den muntliga överenskommelsen i ditt fall. I denna fråga gäller vanliga avtalsrättsliga principer, d.vs att även muntliga avtal gäller om sådan överenskommelse finns.

Arbetsgivaren måste för alla anställningar som varar längre än 3 veckor lämna skriftlig information om alla villkor som är av väsentlig betydelse i enlighet med 6 c § i LAS, lag om anställningsskydd, här. Information som då ska utgå är bland annat gällande lön och hur den utbetalas. För att undvika konfliktsituationer med arbetsgivare är det emellertid alltid bäst att få ett anställningsavtal i så god tid som möjligt för att försäkra sig om sina rättigheter, och för sin rätt till ersättning för utfört arbete.

Om ett kollektivavtal finns på arbetsplatsen torde det med största sannolikhet vara ett brott mot detta, att inte ge ersättning för utfört arbete om så enbart för en dag. Om du är medlem i en arbetstagarorganisation råder jag dig att kontakta den, då det kan vara svårt att som ensam arbetstagare hävda sin rätt gentemot en arbetsgivare i dessa typer av frågor.

Hoppas du fått svar på din fråga och tveka inte att återkomma om du har fler frågor!

Med vänlig hälsning,

Malin Dijnér
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll