Ändring i anbud

2017-02-06 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej!Jag skulle jättegärna vilja veta vad som gäller om en anbudsmottagare ändrar i en offert? :)
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Normalt när avtal sluts via den så kallade anbud/accept-modellen går det till så att en person kommer med ett avtalserbjudande (anbud) till en person som accepterar detta i sin helhet. Då båda personerna har likalydande uppfattningar om vad som är avtalat skapas ett avtalsförhållande mellan dem.

Situationen som du beskriver, när anbudsmottagaren ändrar i erbjudandet kallas för oren accept och regleras i 6 § avtalslagen. Då gäller att svaret som alltså innehåller en korrigering gäller som ett nytt anbud till den ursprunglige anbudsgivaren. Låt säga att person A erbjuder person B att köpa dennes cykel för 500 kr. Person B svarar att hon visserligen är intresserad av att köpa cykeln, men inte vill betala mer än 400 kr. Detta svar gäller då som ett anbud som person A får ta ställning till, och något bindande avtal har inte kommit till stånd mellan parterna.

Dessa regler gäller däremot enligt paragrafens andra stycke inte om person B i fallet ovan anser att hennes svar överensstämmer med det som person A skrev, och person A dessutom inser detta. I mitt exempel ovan är det uppenbart att B har gjort en ändring i förhållande till A:s anbud, men vid missförstånd och liknande kan det hända att person A måste påpeka detta för att inte själv bli bunden av avtalet.

Felix Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (311)
2020-12-31 Är jag bunden av mitt anbud, trots att jag får ett bättre erbjudande av någon annan?
2020-12-30 Kan jag få tillbaka handpenning pga ånger?
2020-12-24 Avtalsbundenhet, vad gäller?
2020-12-23 När ingår man avtal?

Alla besvarade frågor (88299)