Ändring i anbud

Hej!

Jag skulle jättegärna vilja veta vad som gäller om en anbudsmottagare ändrar i en offert? :)

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Normalt när avtal sluts via den så kallade anbud/accept-modellen går det till så att en person kommer med ett avtalserbjudande (anbud) till en person som accepterar detta i sin helhet. Då båda personerna har likalydande uppfattningar om vad som är avtalat skapas ett avtalsförhållande mellan dem.

Situationen som du beskriver, när anbudsmottagaren ändrar i erbjudandet kallas för oren accept och regleras i 6 § avtalslagen. Då gäller att svaret som alltså innehåller en korrigering gäller som ett nytt anbud till den ursprunglige anbudsgivaren. Låt säga att person A erbjuder person B att köpa dennes cykel för 500 kr. Person B svarar att hon visserligen är intresserad av att köpa cykeln, men inte vill betala mer än 400 kr. Detta svar gäller då som ett anbud som person A får ta ställning till, och något bindande avtal har inte kommit till stånd mellan parterna.

Dessa regler gäller däremot enligt paragrafens andra stycke inte om person B i fallet ovan anser att hennes svar överensstämmer med det som person A skrev, och person A dessutom inser detta. I mitt exempel ovan är det uppenbart att B har gjort en ändring i förhållande till A:s anbud, men vid missförstånd och liknande kan det hända att person A måste påpeka detta för att inte själv bli bunden av avtalet.

Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anbud och accept? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000