Ändring av semesterutbetalning

FRÅGA
Jag är heltidsanställd som lånehandläggare och har en grundlön samt provisionsbaserad lön. Förra året hade jag 12% semesterersättning som "sparades" undan som en pott, som även gjorde att jag fick betalt under semestern. Nu har dem gjort om avtalet, vilket gör att dem räknar in semesterersättningen på lönen, är detta okej att göra? Alltså att räkna in semesterersättningen på varje lön? Tänker eftersom att jag då blir helt utan pengar under min semester. Hoppas ni förstår min fråga!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Utifrån den information jag har fått, förstår jag frågan som om att du vill veta om din arbetsgivare har rätt att ändra utbetalningsmetod vad gällande utbetalning av semesterlön eller semesterersättning. För att besvara frågan vänder vi oss till semesterlagen.

Enligt 1 kap 2 a § semesterlagen har en arbetsgivare och ett fackförbund rätt att genomföra ändringar eller frångå reglerna i semesterlagens 1 kap 16, 16 a och 16 b §, där regleringar av semesterersättning och semesterlön kontrolleras. Detta medför att om överenskommelse har gjorts mellan arbetsgivaren och fackförbundet på arbetsplatsen så är ändringen giltig. 16 a § och 16 b § är de två paragraferna som anger olika metoder för hur semesterlön eller ersättning ska beräknas. 16 a § är den som är tillämplig på fast/tillsvidare anställda, men arbetsgivaren har som sagt möjlighet att välja att tillämpa regeln i 16 b § för beräkning om semesterlön, (detta enligt förarbeten till semesterlagen, prop 2009/10:4 s 47 och enligt 16 § semesterlagen). Detta medför att en ändring av beräkningen av semesterlön kan göras.

Detta innebär med andra ord att så länge en ändring är godkänd av facket, så har arbetsgivaren full rätt att ändra löneutbetalningen från att vara under semester, till att vara en mindre utbetalning som sker varje månad. Det relevanta är enligt semesterlagen att man som fast anställd utfår motsvarande 12 % av årsinkomsten i semesterlön eller semesterersättning, varav själva utdelningsprincipen är upp till arbetsgivaren att avgöra.

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?