Ändring av överklagat beslut

2017-11-19 i Försäkringskassan
FRÅGA
Efter ett slutgiltigt negativt beslut från försäkrinskassan angående sjukersättning överklagade vi till förvaltningsrätten. Min fråga. Ska försäkringskassan göra en ny bedömning innan de skickar över ärendet till förvaltningsrätten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Normalt sätt gäller inte att Försäkringskassan ska göra en ny bedömning av beslutet vid inkommandet av ett överklagande utan vad Försäkringskassan har att pröva är om överklagandet har kommit in i rätt tid (24 § förvaltningslagen). Det kan dock vara så att Försäkringskassan efter att ha tagit del av överklagandet finner att en ändring av beslutet är motiverat (113 kap. 3 § socialförsäkringsbalken). Ett skäl till ändring kan t.ex. vara om beslutet har blivit oriktigt på grund av att det har fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag.

Om det skulle vara så att Försäkringskassan ändrar det överklagade beslutet i enlighet med vad ni har begärt så förfaller överklagandet (28 § förvaltningslagen). Ändrar Försäkringskassan beslutet på annat sätt än vad ni begärt så skickas överklagandet vidare till förvaltningsrätten och omfattas då av det nya ändrade beslutet.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Ellen Widgren Axmark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (221)
2021-09-30 Bostadsbidrag om man är gift men särbo?
2021-09-29 Kan ägande av andel i bostadsrätt påverka bostadsbidraget
2021-09-20 Vad krävs för att man ska ha rätt till en studietids-SGI?
2021-08-24 Skydda SGI vid arbetslöshet och graviditet

Alla besvarade frågor (97662)