Ändring av hyresvillkor vid lokalhyra

2017-02-20 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej!Gäller en muntlig hyreshöjning från fastighetsägaren av lokalen jag hyr?När fastighetsägaren säger att han tänker höja hyran nästa månad, gäller det? Måste han inte lämna det skriftligen?Vi har 3 månaders uppsägning och kontraktet gäller tom 31 mars.Det gamla kontraktet gäller fortfarande och han har redan skickat ut hyreslappar o höjt hyran from 1 februari.Han kan väl inte höja hyran innan det gamla kontraktet löper ut?Kan han höja hyran from 1 april utan att kontraktet skrivs om? Muntligen?Mvh Hyresgästen
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hyran är en del av hyresvillkoren och en hyresvärd är förhindrad att ensidigt förändra villkoren så länge ni har ett gällande avtal. Om hyresvärden vill få till stånd en ändring av villkoren vid lokalhyra måste denne säga upp avtalet och i uppsägningen ange villkoren för att hyresförhållandet ska fortsätta, se jordabalken (JB) 12 kap. 58 §. Lokalhyresgäster har inte en lagenlig rätt att stanna kvar i lokalen, men har som huvudregel rätt till ersättning motsvarande en årshyra om hyresvärden säger upp avtalet. Undantag från huvudregeln görs om någon av punkterna i JB 12 kap. 57 § är tillämpligt och beträffande hyran är det femte punkten ni ska titta på. Med skälig hyra menas marknadshyra, så om den har ökat sedan hyresförhållandet inleddes kan det vara så att ni behöver gå med på en höjning eller flytta utan ersättning. Jag vill här betona att godtyckliga hyreshöjningar från hyresvärdar är strikt förbjudna.

Något att vara uppmärksam på är att ni genom ert handlande juridiskt sett skulle kunna gå med på en hyreshöjning, genom att ni betalar den högre hyran som värden nu anger på hyreslapparna utan att säga ifrån. Det skulle i längden kunna leda till att ni anses ha ingått ett nytt avtal om hyresbeloppet. Mitt råd till er är därför att inte gå med på en hyreshöjning utan vidare. Ta istället ställning till om den kan vara marknadsmässig eller inte. Om ja kan ni behöva betala höjningen, men om nej ska ni begära att hyresvärden säger upp er enligt JB 12 kap. 58 §.

Jag hoppas att svaret är er till hjälp.

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1583)
2021-07-26 Hyresvärden har sagt upp avtalet innan tillträdet har skett
2021-07-25 Rätten att veta sina hyresvillkor
2021-07-23 Hur lång uppsägningstid har jag då jag hyr ett radhus av en privatperson?
2021-07-13 Kan du säga upp din hyresgäst för att den har fört sig illa och skrämt andra hyresgäster?

Alla besvarade frågor (94256)