Ändring av hyresvillkor och kontrollavgift

2017-04-15 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag äger en restaurang och enligt hyresavtalet sedan 25 år tillbaka är två privata parkeringsplatser inkluderade men vår hyresvärd säger nu till oss att vi inte längre får ha tillgång till dessa parkeringar då han ändrat hyresavtalet (som jag inte gått med på). Hans motivering är att barn ska kunna leka på området (även fast det passerar bilar där dagligen). Han har till och med hotat med att vi skulle få parkeringsböter om vi fortsätter att parkera där. Får hyresvärden lov att göra detta utan förhandling med mig och finns det något jag kan göra åt det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis har en markägare som upplåter parkeringsplatser eller förbjuder parkering på visst område har rätt att utfärda avgiften känd som "parkeringsböter". På privatägd mark kallas sanktionsavgiften för kontrollavgift. Regler om avgiften finns i lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering (här). Normalt brukar markägaren anlita bevakningsföretag för att utfärda kontrollavgifterna.

Situationen som du beskriver verkar inte vara i enlighet med ditt hyresavtal varför en kontrollavgift bör inte rättfärdigas i nuläget.

Hyresavtal; lokal

Relevanta regler avseende hyra finns i 12 kap. Jordabalken (här). Eftersom du hyr en restaurang, anses utrymmet vara en lokal, 12 kap. 1 § 3 st. andra meningen Jordabalken (här).

Hyrestid

Ert hyresavtal löper på en bestämd alternativt på en obestämd tid. Relevanta regler avseende hyrestiden hittas i 12 kap. 3-8 §§ Jordabalken (här). Som utgångspunkt är det lämpligt att tillsammans se över vad ni har avtalat om.

Ändring av hyresvillkor

Hyresvärden verkar genom sitt agerande, vilja ändra hyresvillkoren och inskränka ytan vilket anses som uppsägning för avflyttning. 12 kap. 4 § p. 2 Jordabalken (här), enligt bestämmelsen gäller nio månaders uppsägning.

En sådan ändring måste ske genom att meddela dig som hyresgäst, 12 kap. 58 § Jordabalken (här). Hyresvärden måste uppge orsak till varför denne inte går med på ett förlängt hyresförhållande. I annat fall är uppsägningen utan verkan. Om du som hyresgäst skulle vilja säga upp avtalet p.g.a. dessa ändrade villkor, ska du underrätta hyresvärden, 12 kap. 58 a § Jordabalken (här) . Om ni inte kommer fram till en överenskommelse, kan tvisten medlas hos hyresnämnden.

Enligt 12 kap. 58 b § Jordabalken (här) har du som hyresgäst rätt till ersättning för den skada du lider p.g.a. att du måste avträda en yta om förlängningsvägran är obefogad.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Du kan alltid ställa en ny fråga i det fall det skulle uppstå oklarheter.

Med vänlig hälsning,

Anastasia Matveeva
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?