Ändring av arbetstidens förläggning

FRÅGA
Hej Jag jobbar med kundtjänst 8-17 mån- fre min arbetsgivare vill här under hösten ändra nådde mina tider, hur länge jag ska jobba samt vilka dagar jag ska. Hur långt i förväg ska min arbetsgivare medla när denna förändring ska ske vet nu att det ska bli någon gång i höst men vet inte när
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om arbetstidens förläggning regleras i arbetstidslagen. Där följer av 12 § arbetstidslagen att arbetsgivaren är skyldig att lämna arbetstagare besked om ändringar i fråga om den ordinarie arbetstidens förläggning minst två veckor i förväg. Undantag finns om verksamheten är av den art att man så gott som dagligen behöver göra ändringar i schemat. Lagen är samtidigt dispositiv vilket innebär att ovanstående kan frångås om ett kollektivavtal slutits på arbetsplatsen. Finns ett sådant råder jag dig att höra efter med fackförbundet vad som gäller, annars är det två veckors förvarning som är huvudregel.

Arbetsledningsbeslut kan även vara underkastade förhandlingsskyldighet enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet. Finns kollektivavtal på arbetsplatsen och ändringarna i schemaläggningen innebär en viktigare förändring i arbetsförhållandet för dig som arbetstagare så är arbetsgivaren skyldig att på eget initiativ förhandla med den fackförening där du är medlem. Till detta hör beslut som inte är tillfälliga och inte är av mindre betydelse. Det skulle kunna tänkas vara om arbetsgivaren vill förlägga dina arbetstider till natt- eller helgarbete. För mer information hör efter med din arbetstagarorganisation om du är ansluten till en sådan.

Undrar du över något mera är du välkommen att återkomma med en ny fråga

Vänligen
Johan Tivéus
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
AX Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-01 15:20
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (596)
2019-10-02 Kan arbetsgivaren kräva att man alltid är tillgänglig?
2019-09-30 Bevisbörda diskriminering
2019-09-26 Vad gör jag om min arbetsgivare inte betalar ut min lön?
2019-09-24 Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att ta kompledigt vid arbetsbrist?

Alla besvarade frågor (73691)