Ändring av arbetstidens förläggning

FRÅGA
Hej Jag jobbar med kundtjänst 8-17 mån- fre min arbetsgivare vill här under hösten ändra nådde mina tider, hur länge jag ska jobba samt vilka dagar jag ska. Hur långt i förväg ska min arbetsgivare medla när denna förändring ska ske vet nu att det ska bli någon gång i höst men vet inte när
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om arbetstidens förläggning regleras i arbetstidslagen. Där följer av 12 § arbetstidslagen att arbetsgivaren är skyldig att lämna arbetstagare besked om ändringar i fråga om den ordinarie arbetstidens förläggning minst två veckor i förväg. Undantag finns om verksamheten är av den art att man så gott som dagligen behöver göra ändringar i schemat. Lagen är samtidigt dispositiv vilket innebär att ovanstående kan frångås om ett kollektivavtal slutits på arbetsplatsen. Finns ett sådant råder jag dig att höra efter med fackförbundet vad som gäller, annars är det två veckors förvarning som är huvudregel.

Arbetsledningsbeslut kan även vara underkastade förhandlingsskyldighet enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet. Finns kollektivavtal på arbetsplatsen och ändringarna i schemaläggningen innebär en viktigare förändring i arbetsförhållandet för dig som arbetstagare så är arbetsgivaren skyldig att på eget initiativ förhandla med den fackförening där du är medlem. Till detta hör beslut som inte är tillfälliga och inte är av mindre betydelse. Det skulle kunna tänkas vara om arbetsgivaren vill förlägga dina arbetstider till natt- eller helgarbete. För mer information hör efter med din arbetstagarorganisation om du är ansluten till en sådan.

Undrar du över något mera är du välkommen att återkomma med en ny fråga

Vänligen
Johan Tivéus
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (635)
2020-03-31 Fråga om permitteringar för företag utan kollektivavtal
2020-03-31 Är det OK att provjobba utan lön?
2020-03-26 Får min arbetsgivare ta bort mina jobbpass?
2020-03-25 Har min arbetsgivare rätt att ta bort mina avtalade jobbpass?

Alla besvarade frågor (78751)