Ändring av äktenskapsförord

Hur kan vi ändra vårat äktenskapsförord vi har nya förutsättningar nu, till vicken myndighet skall vi vända oss?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till LawLine med din fråga!

Det är inte möjligt att ändra i ett registrerat äktenskapsförord på så sätt att man begär ändring hos Äktenskapsregistret där äktenskapsförordet är registrerat. Det är inte heller möjligt att begära ändring hos Skatteverket som är den myndighet vilken hanterar registrering av äktenskapsförord.

Den möjlighet som finns är att ni registrerar ett nytt äktenskapsförord som ersätter eller kompletterar det tidigare äktenskapsförordet. I det nya äktenskapsförordet formulerar ni vad som ska gälla istället för det redan registrerade äktenskapsförordet.

Klicka här för att se hur ni ska gå tillväga för att upprätta ett nytt äktenskapsförord hos Skatteverket.

Om du har ytterligare frågor och funderingar är du välkommen tillbaka till oss på LawLine!

Vänliga hälsningar,

Ni de KeiserRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning