Ändring av äktenskapsförord

FRÅGA
Hur kan vi ändra vårat äktenskapsförord vi har nya förutsättningar nu, till vicken myndighet skall vi vända oss?
SVAR

Tack för att du vänder dig till LawLine med din fråga!

Det är inte möjligt att ändra i ett registrerat äktenskapsförord på så sätt att man begär ändring hos Äktenskapsregistret där äktenskapsförordet är registrerat. Det är inte heller möjligt att begära ändring hos Skatteverket som är den myndighet vilken hanterar registrering av äktenskapsförord.

Den möjlighet som finns är att ni registrerar ett nytt äktenskapsförord som ersätter eller kompletterar det tidigare äktenskapsförordet. I det nya äktenskapsförordet formulerar ni vad som ska gälla istället för det redan registrerade äktenskapsförordet.

Klicka här för att se hur ni ska gå tillväga för att upprätta ett nytt äktenskapsförord hos Skatteverket.

Om du har ytterligare frågor och funderingar är du välkommen tillbaka till oss på LawLine!

Vänliga hälsningar,

Ni de Keiser
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1120)
2020-08-09 Göra all egendom till enskild men vi vill ärva från varandra
2020-08-07 Kan jag göra en vinst till enskild egendom?
2020-08-03 Blir makar automatiskt samägare till lån om de gifter sig?
2020-08-03 Vilken egendom ska beräknas som vår enskilda?

Alla besvarade frågor (82663)