Ändring av äktenskapsförord

FRÅGA
Hur kan vi ändra vårat äktenskapsförord vi har nya förutsättningar nu, till vicken myndighet skall vi vända oss?
SVAR

Tack för att du vänder dig till LawLine med din fråga!

Det är inte möjligt att ändra i ett registrerat äktenskapsförord på så sätt att man begär ändring hos Äktenskapsregistret där äktenskapsförordet är registrerat. Det är inte heller möjligt att begära ändring hos Skatteverket som är den myndighet vilken hanterar registrering av äktenskapsförord.

Den möjlighet som finns är att ni registrerar ett nytt äktenskapsförord som ersätter eller kompletterar det tidigare äktenskapsförordet. I det nya äktenskapsförordet formulerar ni vad som ska gälla istället för det redan registrerade äktenskapsförordet.

Klicka här för att se hur ni ska gå tillväga för att upprätta ett nytt äktenskapsförord hos Skatteverket.

Om du har ytterligare frågor och funderingar är du välkommen tillbaka till oss på LawLine!

Vänliga hälsningar,

Ni de Keiser
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1189)
2021-01-19 Äktenskapsförord i internationellt sammanhang
2021-01-13 Vad händer med äktenskapsförord efter skilsmässan?
2021-01-03 Hur upphäver man ett äktenskapsförord?
2020-12-30 Kan man genom gåvobrev göra gåva till enskild egendom?

Alla besvarade frågor (88247)