Ändring av ägarförhållandet till fastighet

2019-05-01 i Fastighet
FRÅGA
Vi köpte en fastighet år 1996, med hustru som 100% ägare.nu vill vi ändra ägar-förhållandet till 50%,=hälften var,hur förfar vi???
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

För att ändra det nuvarande ägarförhållandet finns det ett antal olika metoder ni kan använda er av. Oftast använder man sig av följande tillvägagångssätt: köp, gåva eller bodelning. Bestämmelser för köp, gåva och bodelning stadgas i Jordabalken (JB) och Äktenskapsbalken (ÄktB).

Köp
Det första tillvägagångssättet är köp. Din hustru kan sälja halva fastigheten till dig och då blir du ägaren av halvan du köper. Ni måste då upprätta ett köpeavtal som skall skrivas under av båda. För detta finns det formkrav som skall följas i 4 kap 1 § JB, formkraven hittar du HÄR. Dock finns det en nackdel med detta sätt och det är att en betalning måste erläggas. Vilket i ert fall inte skulle vara en optimal metod.

Gåva
Det andra tillvägagångssättet är gåva. Eftersom ni är gifta regleras gåvor mellan gifta par i 8 kap. ÄktB. För att en gåva ska anses vara gällande mellan makar ska, om vad som gäller för fullbordande av gåva i allmänhet har iakttagits eller så ska man registrera gåvan hos Skatteverket 8 kap. 1 § ÄktB.

Men då det är fråga om en fast egendom måste även reglerna i JB följas. Av 4 kap. 29 § JB framkommer det att samma regler skall gälla köp och gåva av fast egendom. Detta innebär att formkraven i 4 kap. 1 § JB måste upprättas i ett avtal även här. Det ska innehålla en kommentar där det framkommer att fastigheten ges bort som gåva och vem mottagaren skall vara, sedan ska båda parterna skriva under. Eftersom du och din hustru numera kommer äga fastigheten tillsammans har ni nu samäganderätt 4 kap 8 § JB.

Ni måste sedan registrerar gåvan hos Skatteverket för att kunna söka lagfart. Eftersom ägarförhållandet ändrats för den fasta egendomen måste man ansöka om lagfart 20 kap. 1 § JB. Detta måste ni göra inom tre månader från den dag då överlåtelsehandlingen upprättades. Anledningen till varför ni måste registrera gåvan hos Skatteverket är att lagfartsansökan kommer anses vara vilande om skatteverken inte registrerat gåvan. Detta är en förutsättning för att ni ska få lagfart och ansökan kan göras vid valfritt skattekontor, 20 kap. 7 § JB.

Bodelning
Det tredje tillvägagångssättet är bodelning. Det behöver inte vara fråga om en äktenskapsskillnad för att göra en bodelning. Det är även möjligt för gifta par att fördela egendom mellan sig genom en bodelning 9 kap. 1 § ÄktB. Även detta görs via en anmälan till Skatteverket. Anmälan skall vara skriftlig och anses vara ett skäligt gåvoavtal mellan er. När ändringen av ägarförhållandet gått igenom måste du ansöka om ny lagfart 20 kap. 7 § JB.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Masis Vardanian
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (442)
2019-10-21 Otillåten disposition av samägd fastighet
2019-09-30 Köpa ut delägare
2019-09-30 Kan min bror tvinga mig att betala kostnader för min pappas fastighet?
2019-09-27 Måste jag söka lagfart för min fastighet?

Alla besvarade frågor (73844)