Ändrat hyreskontrakt vid överlåtelse av lokal

2017-04-14 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej, vi skulle ta över en lokal genom att skriva en överlåtelse med nuvarande hyresgäst. Vi undrar om hyresvärd har rätt att höja hyran och göra om kontraktet?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om ni övertog de tidigare hyresgästernas verksamhet i lokalen ska samma villkor och hyra fortsätta gälla för er, om ni fått hyresnämndens tillstånd till överlåtelsen.

Hyran för en lokal ska stå med i hyreskontraktet. Antingen ska det stå ett fast belopp eller på vilket sätt hyran ska beräknas (t.ex. ett belopp som står i visst förhållande till intäkter från hyresgästens verksamhet) (12 kap. 19 § tredje stycket jordabalken).

Om ni har skrivit på kontraktet och hyresvärden vill ändra villkor i det ska han/hon säga upp avtalet och meddela er vilka villkor som han/hon kräver för att förlänga avtalet (12 kap. 58 § jordabalken). Om ni inte vill gå med på de nya villkoren har ni då två månader på er att begära medling hos hyresnämnden. Då försöker hyresnämnden få er och hyresvärden att komma överens om villkor för hyresavtalet.

Både hyran och andra villkor i kontraktet ska vara skäliga och följa god sed i hyresförhållanden (12 kap. 57 § jordabalken). Hyran ska anses skälig om den inte överstiger marknadshyran (12 kap. 57 a § jordabalken). Marknadshyran bestäms i huvudsak genom att man jämför med hyran för liknande lokaler på samma ort. Faktorer som man beaktar är typ av lokal, läge, storlek och standard samt hyresvillkor.


Hoppas att detta besvarar er fråga.

Med vänlig hälsning,

Caroline Orava
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1588)
2021-07-29 Fråga om besittningsskydd vid uthyrning av privatbostad
2021-07-28 Behöver ens partner stå på hyreskontraktet för att få bo med en?
2021-07-28 Tidsbestämt hyresavtal gällande privatbostad - uppsägningstid
2021-07-28 Uppsägningstid vid uthyrning av privatbostad

Alla besvarade frågor (94371)