Ändrat anställningsavtal och sparade semesterdagar

2018-01-12 i Övrigt
FRÅGA
Jag har en Tandläkarpraktik sen 1985. Min Tandsköterska är anställd sen 20010525 ,18 Tim/v. Sista avtalsändringen gjordes 20160101 36 tim/v. Nu orkar jag inte längre jobba så långa dagar, utan villgå ner till halvtid ,förberedelse inför pensionering .Hur många månader innan tidsändringen måste jag informera henne och skriva nytt avtal?Hon får jobba kvar på 27 tim/v då fördelat på 5 dagar/v. om hon kan .Hon har ca 18 semesterdagar att ta innan Mars, hur många får hon spara till nästa semester period?Kan jag bestämma vilka dagar och tider hon ska jobba , och när hon ska ta ut sina semesterdagar, under denna period, om hon nu väljer att sluta?MVH
SVAR

Hej,

Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer dela upp svaret utifrån dina tre olika frågor för att göra regleringarna tydliga för dig.

Hur många månader innan en tidsändring i anställningsavtalet måste man informera arbetstagaren?

Utgångspunkten är att du som arbetsgivare avgör arbetstidens förläggning och arbetstidens omfattning. Arbetsgivarens befogenhet att ändra arbetstiden kan begränsas utvidgas och preciseras genom kollektivavtal – i så fall måste bestämmelserna i kollektivavtalet följas av arbetsgivaren. Finns det ett rådande kollektivavtal som reglerar frågan om när du måste informera arbetstagaren om ändrade antal arbetstimmar per månad så måste bestämmelserna i kollektivavtalet följas.

Finns det inget kollektivavtal gäller att arbetstagaren måste få besked om ändrade arbetstider minst två veckor i förväg. Däremot, det du vill göra är inte att endast ändra arbetstiderna utan du vill ändra i arbetstagarens anställningsavtal genom att ändra arbetstimmarna från 36h/v till 27h/v.

Vid ändring i anställningsavtal gäller annat än att endast ge arbetsgivaren besked två veckor innan. En arbetsgivare kan inte ensidigt ändra i arbetstagarens anställningsavtal utan att arbetstagaren godkänner ändringen. Om du och arbetstagaren inte kan komma överens om det nya avtalet som du vill att hon ska skriva under så återstår det för dig att i så fall säga upp arbetstagaren och erbjuda denna en ny anställning med de nya villkoren och de nya timmarna.

Vid en uppsägning måste du följa regleringarna i LAS (lagen om anställningsskydd). Anställningen måste vara sakligt grundad, och antingen ske på grund av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist. Eftersom din fråga inte avser vad som är en sakligt grundad uppsägning kommer mitt svar inte att behandla detta vidare. Det som är "lättast" för en arbetsgivare är att säga upp på grund av arbetsbrist. Dock gäller det då en viss turordning, och den som är sist anställd är även den som ska sägas upp. Då arbetstagaren frågan avser har varit anställd ett tag har du kanske anställt någon efter det som i så fall måste gå före din sköterska. Uppsägning på grund av personliga skäl kräver desto mer allvarliga personliga omständigheter.

Sammanfattningsvis gäller att du inte utan vidare kan ändra på anställningsavtalet. Godkänner arbetstagaren däremot ändringen i avtalet så måste ändringen ske två veckor innan ändringen träder ikraft. Godkänner hon inte avtalet har du möjlighet att säga upp henne på grund av arbetsbrist och erbjuda henne en ny anställning med de nya arbetsvillkoren. Uppsägningen måste i så fall dock vara sakligt grundad, och det går inte att säga upp henne hur som helst. Notera även att turordningsreglerna måste beaktas vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Hur många semesterdagar får arbetstagaren spara till nästa semesterperiod?

Svaret på denna frågan beror lite på vad som står i ett eventuellt gällande kollektivavtal.

Finns det inte kollektivavtal gäller dock regleringarna som finns lagstadgade. De lagstadgade regleringarna anger att om arbetstagaren har rätt till mer än 20 semesterdagar så kan hen spara de dagar som överstiger 20 dagar till nästa semesterperiod. Dock kan max fem dagar sparas per år. Dessa sparade dagar får sparas i högst fem år, men det innebär också att en arbetstagare kan samla på sig fler dagar varje år och tillslut ha exempelvis 15 dagar sparade.

Kan arbetsgivare bestämma vilka dagar och tider arbetstagaren ska jobba, samt när hon ska ta ut sina semesterdagar under rådande period om arbetstagaren väljer att säga upp sig?

Det är arbetstagaren själv som väljer när hon inom fem år vill ta ut de sparade semesterdagarna. Dock måste semester såklart beviljas av arbetsgivaren. Om man blir uppsagd och har semester att ta ut så har arbetstagaren alltid rätt att ta ut sin semester under uppsägningstiden om semestern redan är beviljad av arbetstagaren sedan tidigare. Är semestern inte beviljad och bestämd så kan arbetstagaren normalt inte ta ut sina semesterdagar om arbetsgivaren inte godkänner det. Den ledigheten som arbetstagaren inte "hinner" ta ut har hon rätt att få ut i form av semesterersättning. Kommer du överens med arbetstagaren om hon skulle säga upp sig så kan hon absolut ta ut all sin semester som hon har kvar under uppsägningstiden.

Som huvudregel och som allmän princip gäller att arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet, denna rätt kallas även för §32-befogenheterna. I denna rätten omfattas rätten att schemalägga de anställda. Det är alltså du som arbetsgivare som har rätt att bestämma vilka dagar och tider som arbetstagare ska jobba, så länge kollektivavtal eller personligt anställningsavtal inte innehåller begränsningar. Anger kollektivavtal eller personligt anställningsavtal att arbetstagaren t.ex. inte ska arbeta på helger eller kvällar så kan du heller inte schemalägga arbetstagaren under de tiderna/dagarna.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Är det något i mitt svar som du inte förstår är du varmt välkommen att återkomma till mig på cornelia.najafi@lawline.se så ska vi reda ut oklarheterna.

Trevlig helg!

Mvh,

Cornelia Najafi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1994)
2022-01-26 Var hittar man gällande lagar?
2022-01-26 Misstagsbetalning (condictio indebiti)
2022-01-22 Kan arbetsgivaren hindra en från att ha extraarbete?
2022-01-15 Kan man avtala bort lagen om anställningsskydd (LAS)?

Alla besvarade frågor (98669)