Ändras anställningsvillkoren av en omvandling till en tillsvidareanställning?

Hej! Om man har ett vikariat på deltidstjänst på 80% och blir konverterad till en tillsvidareanställning, blir man då anställd på samma sysselsättningsgrad? Tänker med nya LAS reglerna 2022 och heltid som norm. Har man rätt till heltidsarbete? Mvh Johannes

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilken lag är tillämplig?

Det är lagen om anställningsskydd (LAS) som reglerar frågan om omvandling av visstidsanställningar till tillsvidareanställningar med mera. LAS har precis ändrats och då har även omvandlingsregeln i 5 a § LAS fått en ny ordalydelse. 

Hur påverkar lagändringen omvandlingsregeln? 

Lagändringen till omvandlingsregeln har medfört att tiden för övergång till en tillsvidareanställning har förkortats från två år till tolv månader (prop. 2021/22:176 s. 443–444). Det betyder att lagändringen inte har ändrat på frågan om en arbetstagares anställningsvillkor också ska ändras vid en omvandling till en tillsvidareanställning. Det är därför de gamla reglerna som fortfarande gäller här. 

Följer samma anställningsvillkor med i en omvandling till en tillsvidareanställning? 

Angående frågan om man vid en omvandling till en tillsvidareanställning också får ändrade anställningsvillkor, som exempelvis en ändrad sysselsättningsgrad, har Arbetsdomstolen faktiskt besvarat denna fråga (AD 2015:26). Domstolen kom nämligen fram till att det endast är avtalsformen som ändras, att arbetstagarens anställningsvillkor förblir desamma och att en omvandling sker automatiskt, även om arbetsgivaren inte vet om det. Det betyder att din sysselsättningsgrad bör förbli 80 procent av en heltid, även efter omvandlingen till en tillsvidareanställning.  

En arbetstagare kan dock öka sin sysselsättningsgrad genom att informera sin arbetsgivare om att han eller hon önskar en högre sysselsättningsgrad och har därför företrädesrätt till en sådan; detta gäller så länge arbetsgivarens behov kan tillgodoses av den ökade sysselsättningsgraden och så länge arbetstagaren har de nödvändiga kvalifikationerna (25 a § LAS). Du kan därför anmäla ditt intresse till arbetsgivaren och då bör du få företrädesrätt till en högre sysselsättningsgrad, så länge de ovan nämnda villkoren också är uppfyllda.

Avslutande ord och min rekommendation

Inledningsvis förkortar lagändringen övergångstiden till tillsvidareanställning. Angående specifika anställningsvillkor gäller att dessa förblir desamma, även efter en omvandling till tillsvidareanställning. Man har dock rätt att få en högre sysselsättningsgrad innan nya arbetstagare anställs, om man anmäler ett intresse, om arbetsgivaren behöver ytterligare arbetskraft och man som arbetstagare kan tillgodose detta behov. Jag rekommenderar därför att du anmäler ditt intresse av en högre sysselsättningsgrad till din arbetsgivare, om du vill gå upp till heltid.   

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”