Andrahandsuthyrning av parkeringsplats

2013-08-22 i Arrende
FRÅGA
Om en privatperson hyr en parkeringsplats från en bostadsrättsförening kan den under några omständigheter hyra ut den platsen i sin tur eller är det upp till brf att besluta?
SVAR

 

Hej och tack för din fråga.

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som äger en eller flera fastigheter. En parkeringsplats utomhus på mark utgör ett lägenhetsarrende enligt 8:1 jordabalken (här). Enligt 8:19 jordabalken har privatpersonen (arrendatorn) inte rätt att hyra ut parkeringsplatsen utan tillåtelse av bostadsrättsföreningen(jordägaren). Det är upp till styrelsen i den aktuella bostadsrättsföreningen att utforma regler kring uthyrning av parkeringsplatser. Avtalsfrihet råder på området och det är således inte lagstyrt. Så länge styrelsen behandlar sina medlemmar lika genom sina policys har de rätt att tillåta eller förbjuda andrahandsuthyrning av parkeringsplatser. Om inte reglerna framgår tydligt av hyreskontraktet bör du vända dig till bostadsrättsföreningen för att få klarhet i frågan.

 

Med vänliga hälsningar

Susanne Lantto
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (193)
2020-09-21 Får jag renovera brygga på bostadsarrende?
2020-09-07 Hur länge gäller ett bostadsarrende? Och tillfaller arrendatorns egendom automatiskt fastighetsägaren vid avtalstidens utgång?
2020-09-04 Sälja hus på ofri grund
2020-08-28 Övertagande av äganderätt till byggnader på arrenderad mark

Alla besvarade frågor (84316)